Διαδραστικοί πίνακες έρχονται σε όλα τα σχολεία από τον Σεπτέμβριο

Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας όπου εκπονεί σχέδιο εξοπλισμού όλων των Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών της χώρας με διαδραστικούς πίνακες από το νέο σχολικό έτος 2021-22, μετά τη εξασφάλιση από την υπουργό Ν. Κεραμέως με ένα σημαντικό κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, με έγγραφο που απέστειλε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με την ένδειξη “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ”, προς όλους τους Διευθυντές Σχολείων μτους ενημερώνει ότι “οι υπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας”.

Για το σκοπό αυτό η Ν. Κεραμέως ζητά από τους Διευθυντές να επικαιροποιήσουν στο myschool τους χώρους και τις αίθουσες και ειδικότερα:

Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
Χρήση Αίθουσας
Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας) o Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
Ενεργός χώρος
Έχει διαδραστικό πίνακα
Λυόμενο/Isobox
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi

Επίσης η υπουργός ζητά από τους Διευθυντές των Σχολείων να προβούν στην επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, καθώς και στη συσχέτιση του κάθε τμήματος, με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία {Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»}.

Στο έγγραφο η υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει πως “για την αναβάθμιση (π.χ. προμήθεια διαδραστικών συστημάτων) του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο myschool μέχρι 18 Ιουνίου”.

Αυτό είναι το έγγραφο για τους διαδραστικούς πίνακες