Διαβούλευση με τους μαθητές για την υποβολή των μηχανογραφικών

Την έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης µε τους µαθητές για τον χρόνο υποβολής του Μηχανογραφικού ∆ελτίου από το 2011 και εκτεταµένες συνενώσεις τµηµάτων σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ, προανήγγειλε ο Γιάννης Πανάρετος.
Ο υφυπουργός Παιδείας, που έχει εισηγηθεί την κατάθεση των Μηχανογραφικών όχι πια τον Ιούλιο αλλά την άνοιξη, υποστηρίζοντας ότι περισσότερο περιορίζει παρά βοηθάει τους υποψηφίους το να γνωρίζουν τους βαθµούς τους προτού το συµπληρώσουν, αναφέρει ότι η απόφαση θα ληφθεί µε κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων:
«Το θέµα αυτό αφορά και επηρεάζει αποκλειστικά τους υποψηφίους. Είναι λοιπόν οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους εκείνοι, των οποίων η γνώµη θα έχει καθοριστική σηµασία στη λήψη της τελικής απόφασης. Για τον λόγο αυτό, θα τεθεί σύντοµα σε διαβούλευση, όπου θα εκτεθούν οι λόγοι που συνηγορούν στην αλλαγή του χρόνου υποβολής, για να διατυπωθούν όλες οι απόψεις και να ληφθεί τελική απόφαση», τονίζει.
Ο υφυπουργός Παιδείας επισηµαίνει ότι σύντοµα αρχίζει ο εκπαιδευτικός «Καλλικράτης»,µε συνενώσεις τόσο πανεπιστηµιακών όσο και τµηµάτων ΤΕΙ και ισχυροποίηση της Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, «χωρίς να υπάρχουν στεγανά κινητικότητας οριζοντίως και καθέτως». Η διατύπωση προϊδεάζει για νέες διόδους εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Πηγή: Τα Νέα