Δημοτικό: Αυτά είναι τα 14 σχολικά βιβλία που πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι μαθητές

Με εγκύκλιο που στάλθηκε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, οι Διευθυντές καλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές ότι θα πρέπει να επιστρέψουν 14 σχολικά βιβλία ούτως ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν για την επόμενη σχολική χρονιά, 2020 -2021.

Αυτά είναι τα 14 σχολικά βιβλία που πρέπει να επιστρέψουν οι μαθητές

Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής των βιβλίων