Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα επικίνδυνα καλλυντικά

Για την ανάκληση επικίνδυνων καλλυντικών ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2018 και 13ης Αυγούστου 2018 για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) .

Aυτά είναι τα επικίνδυνα καλλυντικά που ανακαλούνται


Ψεύτικα νύχια. ∆ύο σετ από πλαστικά νύχια (12 τεµάχια) σε διάφορα σχέδια, µαζί µε κόλλα σε πορτοκαλί σωληνάριο. Συσκευάζονται
σε χάρτινη σακούλα.

Μάρκα: Άγνωστη

Όνοµα: Deng Deng

Τύπος/αριθµός µοντέλου: a) Fashion 100% Security – No S 502 b) 12 PCS Nails – No S 611
Αριθµός παρτίδας/Barcode: a) 6932448262006, b)

Χηµικός Κίνδυνος.  Η κόλλα περιέχει διβούτυλο φθαλικό εστέρα (DBP), ο οποίος είναι τοξικός για την αναπαραγωγή. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.

Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά µέτρα.

Βερνίκι νυχιών σε διάφορα χρώµατα.

Μάρκα: BNC manicure Miss Rou / DAEWON Cosmetics

Όνοµα: Super Nail Hardner

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει διβούτυλο φθαλικό εστέρα (DBP), ο οποίος είναι τοξικός για την αναπαραγωγή. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Μάσκα µανικιούρ

Μάρκα: Bellitas Limited / Strictly Professional

Τύπος/αριθµός µοντέλου: SPB 0564

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Batch BF 09, 5033940004659

Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει το συντηρητικό methyldibromo glutaronitrile. Αυτό το συστατικό µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος και της αναπνευστικής οδού. Η κρέµα, επίσης, περιέχει isobutylparaben, όπως αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών επί της συσκευασίας. Αυτό το paraben έχει µια πιθανή δράση ενδοκρινικής διαταραχής. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.

Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά µέτρα

Ψεύτικα Νύχια

Όνοµα: Dudustrong

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Dudustrong No S627 (∆ιάφορα ονόµατα: a) Miss Seven, b) Splendid Nail, c) DengDeng)

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 6958864456270

Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει διβούτυλο φθαλικό εστέρα (DBP), ο οποίος είναι τοξικός για την αναπαραγωγή.

Το προϊόν  δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Κρέμα Προσώπου 

Μάρκα: KARIN HERZOG

Όνοµα: DAY PROTECTION

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Day Protection SPF 10 (50 ml)

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 38012955

Χηµικός Κίνδυνος.

Η κρέµα περιέχει methylisothiazolinone (MI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιηµένα άτομα.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.