Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: Δείτε τι πρέπει να κάνετε αν έχετε κουζίνες αερίου Bosch και Pitsos

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε, μέλος του ομίλου BSH Hausgeräte GmbH , εκτελεί πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων στις ελεύθερες κουζίνες αερίου των εταιρειών Bosch και Pitsos που έχουν κατασκευαστεί από το 2006 έως το 2011 υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανίας Νομοθεσίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4072/12 (Α΄86) και των άρθρων 5,6 και 8 της κ.υ.α. Ζ3/2810/2014 (Β’ 1885) .

Το πρόγραμμα αφορά τον έλεγχο και την λήψη διορθωτικών μέτρων ενός συγκεκριμένου αριθμού ελευθέρων κουζινών αερίου των εταιρειών Bosch και Pitsos που έχουν κατασκευαστεί από το 2006 έως το 2011. Τα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν βλάβη στο εξάρτημα σύνδεσης αερίου.

Διαβάστε περισσότερα στο Infowoman.gr