Γονείς, προσοχή! Αυτά είναι τα επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά – Μην τα χρησιμοποιείτε εάν τα έχετε

Σας παρουσιάζουμε την νεότερη ενημέρωση για τα επικίνδυνα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 10-16 Ιουλίου 2017 (GRAS-RAPEX – Report 28) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα GRAS-RAPEX.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξοντα αριθμό 12, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου. Επίσης, σημειώνεται ότι 4 από τα 12 προϊόντα έχουν εντοπιστεί στην αγορά της Κύπρου,χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.

Δείτε τη λίστα:

Παιδικά φούτερ, μάρκας YAMAHA, μοντέλα PADDOCK BLUE JUNIOR, B14-FT507-E0-12, B14-FT507-E0-14, B16-FT507-E1-12, B16-FT507-E1-14, B16-SB507-E0-12, B16-SB507-E0-14, B16-GM507-E0-12 και B16-GM507-E0-14, με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του ενδύματος.

Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας D & S Vertriebs GmbH, μοντέλα DS 153 P και DS 153 PW, με γραμμοκώδικα 4250357633178 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής και μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

Παιχνίδι γιρλάντα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο A71887-480PCS, με γραμμοκώδικα 8860876718872 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.

Ξύλινο παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας CUBIKA / LEVENYA, μοντέλο 12329, με 4823056512329 και με χώρα κατασκευής την Ουκρανία.Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρού κομματιού που υπάρχει στο παιχνίδι.

Παιδικό σακάκι, μάρκας HELLO BOY, μοντέλο YF-911/17SC660003, με γραμμοκώδικα 2210000222236 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στο πίσω μέρος του ενδύματος.

Παιδικό σακάκι, μάρκας ATIVO COLLECTION, μοντέλο YF-252/17SC660002/AG020YF2520, με γραμμοκώδικα 2210000222229 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στο πίσω μέρος του ενδύματος.

Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας TENGHONG, μοντέλο TH302, με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια.


Παιδικό μπικίνι, μάρκας Sweet Secret, μοντέλο NX2710, με γραμμοκώδικα 587341527101 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του ενδύματος.

Μουστάκι αμφίεσης, μάρκας XU BO, μοντέλο no 2151, ref. 6850, με γραμμοκώδικα 8435246268501 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

Παιχνίδι κοτοπουλάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο ref. 8140, με γραμμοκώδικα 8608683081402 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των ποδιών που αποσπώνται εύκολα από το κοτοπουλάκι.

Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας LEDWOOD, με γραμμοκώδικα 3700789502579 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.

Καρέκλα, μάρκας Nowy Styl – NS, με γραμμοκώδικα 4820142934621 και με χώρα κατασκευής την Ουκρανία.

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του χρήστη λόγω αστάθειας της καρέκλας.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.