Κατεψυγμένα Έμβρυα στα αζήτητα: Η λύση που δημιουργεί ηθικά διλήμματα

Πρακτικά και ηθικά ζητήματα δημιουργεί ο αυξανόμενος αριθμός των κατεψυγμένων εμβρύων που φυλάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς πολλά από αυτά εγκαταλείπονται από τους γονείς τους. Σύμφωνα με άρθρο της γαλλικής Figaro, τα κατεψυγμένα έμβρυα που σταδιακά εγκαταλείπονται είναι σχεδόν ισάριθμα με αυτά που τελικά χρησιμοποιούνται για τεκνοποίηση (83.407 και 93.116, αντίστοιχα, το 2006 στη Γαλλία).

Τα έμβρυα αυτά έχουν «συλληφθεί» μέσω τεχνικών in vitro γονιμοποίησης από ωάρια και σπερματοζωάρια ζευγαριών που κατέφυγαν σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής λόγω προβλημάτων γονιμότητας. Η συνήθης πρακτική είναι να φυλάσσονται ένα έως δέκα έμβρυα ανά ζευγάρι, για την περίπτωση που χρειαστεί νέα προσπάθεια εμφύτευσης. Τα έμβρυα παραμένουν στις μονάδες φύλαξης για πέντε χρόνια, ενώ κάθε χρόνο αποστέλλεται στους γονείς ειδικό έντυπο, στο οποίο οι γονείς οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν τη συνέχιση της φύλαξης ή, σε αντίθετη περίπτωση, αν επιθυμούν να δωρίσουν το κατεψυγμένο έμβρυο στην επιστήμη ή σε άλλο ζευγάρι ή αν θέλουν να καταστραφεί το έμβρυο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (στατιστικά δεδομένα του 2006), 9.319 κατεψυγμένα έμβρυα δόθηκαν για επιστημονική έρευνα, 10.239 δωρίστηκαν σε άλλα στείρα ζευγάρια και 17.877 καταστράφηκαν. Τα υπόλοιπα 45.972 έμβρυα (26%) δημιουργούν πραγματικό πονοκέφαλο στους υπεύθυνους των μονάδων φύλαξης, καθώς οι γονείς δεν επιστρέφουν το ειδικό έντυπο και εξαφανίζονται χωρίς να αφήσουν στοιχεία επικοινωνίας.

Υπάρχουν πολλές αιτίες που συμβαίνει αυτό, όπως διαφωνίες ανάμεσα στο ζευγάρι, χωρισμός του ζευγαριού, μετακόμιση ή ακόμη και χηρεία, σχολιάζει η Dr Aline Papaxanthos, υπεύθυνη του κέντρου φύλαξης κατεψυγμένων εμβρύων του Μπορντώ, ενώ ο Dr Jean-Marie Kunstmann προσθέτει ότι για πολλούς γονείς είναι δύσκολο να λάβουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για τα εν δυνάμει αδέλφια των παιδιών τους και προτιμούν να αφήσουν την ευθύνη της επιλογής στα κέντρα φύλαξης.

Πηγή: Le Figaro, www.healthview.gr