ΚΕΔΕ: Θα μεταποιήσουν τις υφασμάτινες μάσκες και θα τις ξαναμοιράσουν στα σχολεία

Στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την προμήθεια 2.600.000 μασκών, συνολικού προϋπολογισμού 3.307.200 ευρώ, προχωρά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Σε ανακοίνωσή της, τονίζεται ότι οι μάσκες θα είναι με τις προδιαγραφές που δόθηκαν «από το υπουργείο Υγείας μέσω του υπουργείου Εσωτερικών». Όπως επισημαίνεται, «οι νέοι προμηθευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταποιήσουν αριθμό μασκών που είχαν αρχικά παραληφθεί με τις παλιές διαστάσεις, πάντα στην ίδια μοναδιαία τιμή».

«Με γρήγορες διαδικασίες και απόλυτη διαφάνεια, θα ανταποκριθούμε και πάλι στην ευθύνη που αναλάβαμε, χωρίς να επιβαρύνουμε τον Έλληνα φορολογούμενο με ούτε ένα επιπλέον ευρώ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αυτές θα είναι οι διαστάσεις των νέων μασκών

α) Για ηλικίες 4-10 ετών:
Για την κατασκευή :

Κατασκευάζονται στην επιφάνεια της μάσκας τρεις πιέτες (με εξωτερική επιφάνεια του 0,5 εκατοστού κατ’ ελάχιστον έκαστη και με 0,5 εκατοστό εσωτερική επιφάνειας (πτύχωση) υφάσματος (0,5 επί 2 επί 3 πιέτες= 3 εκ. αθροιστική εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των τριών πιετών).

Για την κατασκευή κατά πλάτος: το πλάτος της κατασκευασθείσας μάσκας διαμορφώνεται σε 15 εκ. (με θεμιτή απόκλιση +/- 1 εκ.), ανάλογο με τον τρόπο της συρραφής των δύο στρωμάτων του υφάσματος καθώς και ενόψει των στριφωμάτων (περίπου 1,5 εκ. ανά πλευρά το στρίφωμα, που ενθυλακώνει το λαστιχάκι). Το μέγιστο ανάπτυγμα καθ’ ύψος (από το άνοιγμα των πιετών) 13 έως 14εκ.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα καταλήγουν ότι: οι διαστάσεις της μάσκας με κλειστές τις πιέτες, εντός συσκευασίας, για ηλικίες 4-10 ετών θα πρέπει να είναι:
καθ’ ύψος σε 7 +/- 1 εκ. (το μέγιστο ανάπτυγμα καθ’ ύψος από το άνοιγμα των πιετών θα πρέπει να είναι 13έως 14εκ.) και κατά πλάτος σε 15 +/- 1 εκ.

 Για ηλικίες μεγαλύτερες των 10 ετών:
Για την κατασκευή :

Κατασκευάζονται στην επιφάνεια της μάσκας τρεις πιέτες (με εξωτερική επιφάνεια του 0,5 εκατοστού κατ’ ελάχιστον έκαστη και με 0,5 εκατοστό εσωτερική επιφάνειας (πτύχωση) υφάσματος (0,5 επί 2 επί 3
πιέτες= 3 εκ. αθροιστική εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των τριών πιετών).

Για την κατασκευή κατά πλάτος: το πλάτος της κατασκευασθείσας μάσκας διαμορφώνεται σε 18 εκ. (με θεμιτή απόκλιση +/- 1 εκ.), ανάλογο με τον τρόπο της συρραφής των δύο στρωμάτων του υφάσματος καθώς και ενόψει των στριφωμάτων (περίπου 1,5 -2 εκ. που ενθυλακώνει το λαστιχάκι). Το μέγιστο
ανάπτυγμα καθ’ ύψος (από το άνοιγμα των πιετών) 15 έως 16εκ.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα καταλήγουν ότι:
οι διαστάσεις της κατασκευασθείσας μάσκας με κλειστές τις πιέτες, εντός συσκευασίας, για ηλικίες μεγαλύτερες των 10 ετών θα πρέπει να είναι:
καθ’ ύψος σε 9 +/- 1 εκ. (το μέγιστο ανάπτυγμα καθ’ ύψος από το άνοιγμα των πιετών θα πρέπει να είναι 15έως 16εκ.) και
κατά πλάτος σε 18 +/- 1 εκ.

Και οι δύο ως άνω κατηγορίες μασκών πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους
ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.

Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη

Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά. Επισημαίνεται ότι, επειδή μπορεί να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι συρραφής του υφάσματος και κατασκευής τελικού προϊόντος, η καταλληλότητα των κατασκευασμένων προϊόντων κρίνεται με αναφορά στην επίτευξη των τελικών διαστάσεων ύψους, πλάτους και μεγίστου αριθμού αναπτύγματος καθ’ ύψος.

Προϊόντα με διαφορετικές διαστάσεις αρχικού προϊόντος σε σχέση με τις ανωτέρω
αναφερόμενες, εφόσον καταλήγουν στις απαιτούμενες ως άνω διαστάσεις τελικού προϊόντος, χωρίς ουσιώδεις ποιοτικές διαφορές, θεωρούνται κατάλληλες από την Επιτροπή για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών. (υπ’αριθ.πρωτ.957/1.10.2020 έγγραφο Υπ.Υγείας)

Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή συσκευασία (σακούλα), τηρουμένων των όρων και προδιαγραφών του Ν.2939/2001 (Α΄179).

Το φιάσκο με τις XXL υφασμάτινες μάσκες

Το φιάσκο με τις XXL μάσκες προέκυψε λόγω της διανομής  σε πολλά σχολεία της χώρας μασκών με τεράστιες διαστάσεις με αποτέλεσμα να θυμίζουν περισσότερο μάσκες – κουκούλα ή μάσκες full face παρά για μάσκες προστασίας από τον κορωνοϊό.