Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Δείτε πώς θα απολαύσετε δωρεάν οικογενειακές διακοπές

Δωρεάν διακοπές έως 10 ημερών με voucher σε διάφορα μέρα της Ελλάδας θα απολαύσουν και τη φετινή χρονιά Έλληνες, δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2019-2020. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις 8.00 και θα ολοκληρωθεί στις  14
Ιουνίου και ώρα 23.59.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι:

• πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας

•έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

•έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)

•συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω(ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)

•είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος δεν πρέπει:

•να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα

•να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέαγια την ίδια χρονική περίοδο.

Ποιοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος

•τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 5 – 18 ετών,

•τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 18-24 ετών, όταν ασφαλίζονται από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα τους,

•σύζυγοι των δικαιούχων, όταν ασφαλίζονται από αυτούς,

•συνοδοί ΑμεΑ.

Τα ωφελούμενα μέλη δηλώνονται από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να είναι κάποιος ωφελούμενος δεν πρέπει:

•να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο οι ωφελούμενοι δικαιούχων ΑμεΑ μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα

•να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

• από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή

• από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

•Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής πατώντας εδώ

•Οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»

•Μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο, ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Εν συνεχεία, οι δικαιούχοι, που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.