Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με καταπληκτικές ταινίες για μαθητές δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Εξαιρετικά τα νέα από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), το οποίο ανακοίνωσε σήμερα την ένταξη της «Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 1.418.964 ευρώ αποτελεί επί της ουσίας ακόμη ένα κονδύλι που θα απορροφηθεί κυρίως από την κινηματογραφική κοινότητα. Τα χρήματα αυτά, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, παραλίγο να χαθούν όταν απορρίφθηκε η πρώτη υποβολή της πρότασης, που είχε γίνει από το ΕΚΚ μετά από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια να μη χαθεί το έργο· δόθηκε η δυνατότητα επανυποβολής με τη συνδρομή του ΥΠΠΟΑ και υποβλήθηκε νέα πρόταση από την παρούσα διοίκηση του ΕΚΚ τον Ιανουάριο του 2021.

Τι έχουν να κερδίσουν οι μαθητές από το πρόγραμμα

Το ΕΚΚ θα προσφέρει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανοποιώντας έναν από τους βασικούς σκοπούς του, αυτόν της προβολής και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα. Η καινοτόμος ψηφιακή αυτή πρωτοβουλία, που ενισχύει και τον ρόλο του ΕΚΚ ως εθνικού φορέα χάραξης και υλοποίησης κινηματογραφικής πολιτικής, εισάγει μεθοδικά και συστηματικά τον κινηματογράφο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επιδίωξη μέσω της δράσης αυτής είναι να υποστηριχθεί και να εμπλουτισθεί το έργο του εκπαιδευτικού, με την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού / διδακτικού εργαλείου. Ταυτόχρονα όμως, η δράση αυτή θα οξύνει το βλέμμα και το κριτικό πνεύμα των μαθητών, και θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κινηματογραφικού κοινού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία:

•Είναι εθνικής εμβέλειας εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της επικράτειας. Ο σχεδιασμός της θα διευκολύνει στον μέγιστο βαθμό την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.

•Είναι έργο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών ισότιμα προσβάσιμο και από τα δύο φύλα, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης.

•Θα περιέχει τουλάχιστον 92 διεθνείς και ελληνικές ταινίες, μεγάλου και μικρού μήκους και των τριών βασικών ειδών: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation. Οι περισσότερες από τις ταινίες αυτές θα είναι πρόσφατες παραγωγές. Η καθεμία θα συνοδεύεται από σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, βίντεο κ.λπ.).

•Η επιλογή των ταινιών θα γίνει με την εποπτεία του ΕΚΚ· το έργο θα έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

•Σημαντικό είναι ότι θα παραχθούν και 10 εκπαιδευτικές ταινίες (διάρκειας 7-10 λεπτών) που θα εισάγουν τους μαθητές στην κινηματογραφική τέχνη.

•Οι ταινίες και το συνοδευτικό υλικό τους θα είναι ελεύθερα στη διάθεση των εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων χρηστών, εκπαιδευτικών και μαθητών, σε προγραμματισμένους, από κοινού συμφωνημένους χρόνους.

•Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας.

•Η εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας θα εξασφαλίζεται από helpdesk, για το οποίο το ΕΚΚ θα προσλάβει προσωπικό, αλλά και από την αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή της.

Η Πλατφόρμα προβλέπεται να λειτουργήσει για τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της και μετά την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης αυτής δράσης, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε τα δικαιώματα θέασης των ταινιών να διαρκέσουν 5 χρόνια.