Οι οικογένειες με πολλά παιδιά τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένες!

Τα παιδιά είναι ευλογία ανεξαρτήτως από το πόσα έχετε, αλλά σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα υπάρχει ένας «μαγικός» αριθμός παιδιών που φέρνει στις οικογένειες την απόλυτη ευτυχία! Μελετητές από το Edith Cowan University της Αυστραλίας θέλησαν να καθορίσουν τον αριθμό των παιδιών που φέρνει τη μεγαλύτερη ευτυχία στους γονείς και τα ευρήματά τους ίσως σας τρομοκρατήσουν!

Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένοι. Οι ερευνητές πέρασαν πέντε χρόνια μελετώντας εκατοντάδες γονείς, προκειμένου να καθορίσουν πώς η υπομονή, η κοινωνική στήριξη και η αυτοεκτίμηση συμβάλλουν στην ευτυχία των γονέων.

«Οι γονείς συνήθως λένε ότι πάντα ήθελαν μια μεγάλη οικογένεια, το είχαν προγραμματίσει με αυτό τον τρόπο και ήταν ένας τρόπος ζωής που είχαν επιλέξει», αναφέρει η ερευνήτρια Dr. Bronwyn Harman, εξηγώντας παράλληλα μερικά από τα οφέλη των μεγάλων οικογενειών:

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει κοινωνική υποστήριξη στις μεγάλες οικογένειες. Τα παιδιά δεν βαριούνται ποτέ, έχουν συνεχώς κάποιον να παίξει μαζί τους και γίνονται ανεξάρτητα πολύ πιο νωρίς». Ενώ οι μεγαλύτερες οικογένειες είναι πιο χαοτικές και έχουν περισσότερα έξοδα, αυτό αντισταθμίζεται από τη χαρά στη ζωή τους: «Οι γονείς αποδέχονται ότι υπάρχει χάος στη ζωή τους, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ευτυχία που παίρνουν από τις οικογένειές τους».