Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σταθερή η άνοδος των βάσεων εισαγωγής

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιβεβαίωσε ότι τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σημειώνουν στην πλειοψηφία τους άνοδο στις βάσεις εισαγωγής, και για άλλη μία χρονιά υποδέχονται τους άριστους των υποψηφίων.

Για τη φετινή χρονιά, τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατάσσονται πρώτα ή πολύ υψηλά ανάμεσα σε ομάδες αντίστοιχων Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, τα Τμήματα του ΟΠΑ χωρίς αντιστοίχιση καταγράφουνιδιαίτερα υψηλές βάσεις εισαγωγής. Τα αποτελέσματα αυτά, επιβραβεύουν τον σταθερό προσανατολισμό του ΟΠΑ στηνπαροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμεναπρογράμματα σπουδών.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλωσορίζει τους νέους φοιτητές του με τησυμμετοχή των οποίων θα συνεχίσει τη μακρά πορεία του ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

Μπορείτε να δείτε τα Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής μεταξύ Τμημάτων του ΟΠΑ και αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ για το 2020 Συγκριτικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2020