Πανελλήνιες 2020: Η ΟΕΦΕ σχολιάζει τα θέματα στη Βιολογία

Η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) με ανακοίνωσή της σχολιάζει τα θέματα στη Βιολογία στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.

Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα θέματα στη Βιολογία με το Νέο Σύστημα

Τα θέματα σε γενικές γραμμές ήταν μέτριας δυσκολίας. Δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες κριτικές ικανότητες.

Τα Θέματα Δ2 και Δ3 έχουν δύο πιθανές λύσεις χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί κάποια από τις δύο.

Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα θέματα στη Βιολογία με το Παλαιό Σύστημα

Τα θέματα σε γενικές γραμμές ήταν αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με τα
αντίστοιχα των αποφοίτων.

Το Θέμα Γ2 έχει ασάφεια.

Τα Θέματα Δ2 και Δ3 έχουν δύο πιθανές λύσεις χωρίς να μπορεί να
αποκλειστεί κάποια από τις δύο.