Πανελλήνιες 2020: Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα θέματα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) με ανακοίνωσή της σχολιάζει τα θέματα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.

Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα θέματα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Τα θέματα των Μαθηματικών του ΕΠΑ.Λ. σήμερα ήταν μέσα στην ύλη και
ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας . Καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη και
απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Οι μαθητές έπρεπε να έχουν κάνει προετοιμασία για περισσότερα από ένα έτη διότι τα θέματα απαιτούσαν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Το θέμα Α (θεωρία) απαιτούσε προσοχή σε λεπτομέρειες.
Το θέμα Β απλές γνώσεις στατιστικής.
Το Θέμα Γ ήταν αναμενόμενο και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Το Δ θέμα θα δυσκολέψει πολλούς υποψήφιους και θα είναι αυτό που θα
ξεχωρίσει τους αριστούχους.