Ποια είναι η πιθανότητα επιτυχίας για κολπικό τοκετό μετά από καισαρική τομή;

Συνολικά, περίπου τρεις στις τέσσερις γυναίκες (75%) με μια φυσιολογική εγκυμοσύνη χωρίς επιπλοκές που θα μπουν σε τοκετό μόνες τους, γεννούν φυσιολογικά μετά από μία καισαρική τομή (VBAC). Από τις γυναίκες που έχουν γεννήσει κολπικά, είτε πριν είτε μετά από καισαρική τομή, περίπου εννέα στις δέκα (85-90%) μπορούν να γεννήσουν φυσιολογικά.

Γράφει ο Δρ Ιωάννης Καλογήρου, Γυναικολόγος Χειρουργός Μαιευτήρας

Οι περισσότερες γυναίκες με δύο προηγούμενες καισαρικές, θα γεννήσουν εκ νέου με καισαρική τομή. Ωστόσο, οι γυναίκες που μπαίνουν σε τοκετό αυθορμήτως έχουν ελαφρώς μικρότερες πιθανότητες για έναν επιτυχημένο κολπικό τοκετό (μεταξύ 70% και 75%).

Ποιες είναι οι πιθανότητες για έναν επιτυχημένο VBAC;

Μια σειρά από παράγοντες (παράγοντες κινδύνου) καθιστούν την πιθανότητα ενός επιτυχούς κολπικού τοκετού λιγότερο πιθανή. Αυτές είναι όταν:

• η γυναίκα δεν είχε γεννήσει ποτέ κολπικά
• πρέπει να γίνει πρόκληση τοκετού
• δεν είχε σημειωθεί πρόοδος στην εξέλιξη του τοκετού και χρειάστηκε καισαρική τομή (συνήθως λόγω της θέσης του μωρού)
• είναι υπέρβαρες – Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 30 στο πρώτο ραντεβού της εγκυμοσύνης του πρώτου τριμήνου

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του VBAC;

Τα μειονεκτήματα του VBAC περιλαμβάνουν:

Επείγουσα καισαρική τομή

Υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστεί να γεννήσετε με επείγουσα καισαρική τομή κατά τη διάρκεια του τοκετού σας. Αυτό συμβαίνει σε 25 στις 100 γυναίκες (25%). Αυτή η πιθανότητα είναι μόνον ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με τις γυναίκες που γεννούν για πρώτη φορά, όταν η πιθανότητα μιας εκτάκτου ανάγκης καισαρικής τομής είναι περίπου 20 στις 100 γυναίκες (20%).

Οι συνήθεις λόγοι για την επείγουσα καισαρική τομή είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης του τοκετού ή αν υπάρχει ανησυχία για το καλώς έχειν του μωρού.

Η μετάγγιση αίματος και η μόλυνση στη μήτρα

Οι γυναίκες που επιλέγουν VBAC έχουν μία στις 100 (1%) περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν μετάγγιση αίματος ή να έχουν μια μόλυνση στη μήτρα σε σύγκριση με τις γυναίκες που επιλέγουν μια προγραμματισμένη καισαρική τομή.

Αποδυνάμωση ουλής ή ρήξη ουλής

Υπάρχει μια πιθανότητα η ουλή στη μήτρα σας να αποδυναμωθεί και να ανοίξει. Αν η ουλή ανοίξει εντελώς (ρήξη ουλής) αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για εσάς και το μωρό σας. Αυτό συμβαίνει μόνο σε δύο με οκτώ γυναίκες στις 1000 (περίπου 0,5%). Η πρόκληση τοκετού αυξάνει την πιθανότητα να συμβεί αυτό.

Αν υπάρχει ένδειξη οτι συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω, το μωρό σας θα χρειαστεί να γεννηθεί με κατεπείγουσα καισαρική τομή.

Οι κίνδυνοι για το μωρό σας

Ο κίνδυνος το μωρό σας να μην τα καταφέρει ή να υποστεί βλάβη στον εγκέφαλο, αν προσπαθήσετε VBAC είναι πολύ μικρή (δύο σε 1000 γυναίκες ή 0,2%). Αυτός ο κίνδυνος δεν θα είναι υψηλότερος σε σχέση με το αν γεννούσατε για πρώτη φορά, αλλά είναι υψηλότερος σε σχέση με το αν γεννούσατε με μια εκλεκτική – επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή (ένα στα 1000 ή 0,1%). Ωστόσο, αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί με τους κινδύνους για εσάς, εάν κάνετε μια επαναληπτική καισαρική τομή. Τα μειονεκτήματα αυτά είναι πιο πιθανό να συμβούν σε γυναίκες που προσπαθούν VBAC και αυτός δεν τελεσφορήσει.