Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό καρεκλάκι και τα προστατευτικά κάγκελα. Είναι επικίνδυνα για τα παιδιά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή, µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων».

Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Η Γ.Γ.Β. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόνδιακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς,ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αµέσως µετά από κάθε ειδοποίηση µέσω του συστήµατος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Β. θα επιβάλλει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις µε βάση το Νόµο 2251/94, σε όλους όσους εµπλέκονται στην αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά.

Δείτε ποια είναι τα επικίνδυνα προϊόντα:

Ψηλό καρεκλάκι Timgro York Highchair Τύπος/αριθµός µοντέλου:  72000292

Ξύλινο, πτυσσόµενο καρεκλάκι µε ρυθµιζόµενο κάθισµα, εξοπλισµένο µε κάθισµα καιπλάτη µε µαξιλάρι. Το ψηλό καρεκλάκι είναι συσκευασµένο σε κουτί από χαρτόνι. Το ψηλό καρεκλάκι δεν είναι επαρκώς σταθερό και θα µπορούσε εύκολα να ανατραπεί προς ταπίσω, προκαλώντας τραυµατισµούς στο παιδί. Επιπλέον, υπάρχουν προσβάσιµα κενά µεταξύ της κλειδαριάς και του ποδιού της καρέκλας: αυτό µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς λόγω παγίδευσης των δακτύλων µεταξύ των κινούµενων τµηµάτων.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14988.Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Παιδικό κιγκλίδωµα ασφαλείας  CHILD Wood  VHOOW Αριθµός παρτίδας/Barcode: Barcode: 5420007132439, Batch 15000008

Παιδικό κιγκλίδωµα ασφαλείας µε βεντούζες, που στερεώνονται στον τοίχο µέσω πίεσης, κατασκευασµένο από ξύλο, βαµµένο λευκό, µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα (78,5 cm έως 83,5 cm).  Τα κενά ανάµεσα στα κάγκελα είναι πολύ µεγάλα. Ένα παιδί µπορεί να περάσει το κεφάλι του µέσα από τα κάγκελα και να κολλήσει ανάµεσά τους.  Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες