Σχολικά Γεύματα 2020-21: Αυτά είναι τα 136 νέα Δημοτικά που εντάσσονται στη δράση σίτισης μαθητών

Με ΦΕΚ που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοινώνεται η ένταξη 136 νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” για το σχολικό έτος 2020-2021.

Τι είναι τα Σχολικά Γεύματα

Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Μάθετε περισσότερα για τα σχολικά γεύματα εδώ

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με τα σχολεία που εντάσσονται στα Σχολικά Γεύματα ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2020-21