Τι είναι οι προμαθηματικές ή πρωτο-μαθηματικές δεξιότητες;

Με τον όρο προμαθηματικές δεξιότητες εννοούμε έννοιες που τα παιδιά αποκτούν διαδοχικά και καθώς κατακτούν τα αναπτυξιακά στάδια. Στην ηλικία των 24 μηνών αρχίζουν να κατανοούν τους αριθμούς και τη μονάδα, ενώ στους 36 μήνες μπορούν και μετρούν.

Η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο αντιμετωπίζεται συχνά ως μια προεργασία, με βάση την οποία θα μπορέσει το παιδί, αργότερα, να αντιμετωπίσει τις «πραγματικές» μαθηματικές έννοιες και να είναι σχολικά έτοιμο. Για το λόγο αυτό συνηθίζεται να ονομάζονται προμαθηματικές έννοιες.

Μπορούμε να πούμε ότι τα μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας είναι εισαγωγικές μαθηματικές έννοιες σε πρώτο-μαθηματικό στάδιο, σύμφωνα με τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή, τις οποίες για το λόγο αυτό ονομάζουμε πρωτο-μαθηματικές έννοιες. Στον όρο «πρωτο-μαθηματικές» συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό πλήθος εννοιών, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τους αριθμούς, τις πράξεις και τα σχήματα και οι οποίες βοηθούν το παιδί να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του μέσα από ένα πλούτο μαθηματικών εμπειριών και βιωμάτων.

Συμβουλή του Ειδικού

Μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε μαθηματικά στο νηπιαγωγείο για να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει έννοιες και διαδικασίες, οι οποίες αντικειμενοποιούν την εμπειρία του και του επιτρέπουν να γνωρίσει, να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να ελέγξει με αποτελεσματικό τρόπο τον κόσμο που το περιβάλλει. Με αυτό τον τρόπο ανακαλύπτει τον κόσμο των μαθηματικών.