Το σπουδαιότερο δώρο που θα κάνεις στην κόρη σου είναι δωρεάν και σώζει ζωές!

To 9δύναμο εμβόλιο έναντι του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus) μπορεί να προστατεύσει από το 90% των περιστατικών καρκίνου τραχήλου της μήτρας, γεννητικών κονδυλωμάτων και από το 89% των προκαρκινικών αλλοιώσεων της πρωκτογεννητικής περιοχής, που σχετίζονται με τον ιό HPV.

Τα υψηλά ποσοστά προστασίας και το καλό προφίλ ασφαλείας, καθιστούν τα εμβόλια έναντι του HPV μία «επένδυση ζωής», που δεν αφορά μόνο τα νεαρά κορίτσια ηλικίας 11 έως 18 ετών, για τα οποία προβλέπεται ο δωρεάν εμβολιασμός τους με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Η πρωτογενής πρόληψη μέσω του εμβολιασμού αφορά όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη εκτεθεί σε κάποιον από τους τύπους του ιού HPV, αλλά και τα νεαρά αγόρια και τους άνδρες. Το εμβόλιο έχει ένδειξη και για τα δύο φύλα για ηλικίες από 9 ετών και άνω.

Βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού ο εμβολιασμός συστήνεται για:

Κορίτσια ηλικίας 11 – 18 ετών
Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες ηλικίας 18 – 26 ετών:

– γυναίκες με ανοσοκαταστολή / υποκείμενα νοσήματα
– ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (γυναίκες)
– άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2017 (ΠΟΥ), το εμβόλιο για τον HPV περιλαμβάνεται στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμού 71 χωρών, 11 εκ των οποίων συστήνουν τον εμβολιασμό και των αγοριών. Ο διάλογος για το αν πρέπει να χορηγείται δωρεάν στα αγόρια είναι σε εξέλιξη σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αν και ο ρόλος των ανδρών στη μετάδοση του ιού HPV είναι εξαιρετικά σημαντικός και υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία τους, οι γνώσεις των ανδρών πάνω στον ιό και τον εμβολιασμό εμφανίζονται πιο περιορισμένες σύμφωνα με σχετικές έρευνες. Επιπλέον, ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει καθιερωμένη μέθοδος ανίχνευσης αλλοιώσεων από HPV στους άνδρες σε εξέταση καθημερινής ιατρικής πρακτικής, όπως είναι το τεστ ΠΑΠ για τις γυναίκες.

Γιατί χρειάζεται να γίνει το εμβόλιο σε μικρή ηλικία

Ο ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και πολύ συχνός. Υπολογίζεται ότι 8 στις 10 γυναίκες θα εκτεθούν στον ιό μέχρι την ηλικία των 50 ετών, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες που έχουν τον ιό θα εμφανίσουν προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο. Μέχρι σήμερα έχει ταυτοποιηθεί μεγάλος αριθμός τύπων. Με βάση τη δυνατότητα τους να προκαλούν νεοπλασίες κάποιοι τύποι χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» και κάποιοι άλλοι ως «χαμηλού κινδύνου». Οι «χαμηλού κινδύνου» τύποι είναι κυρίως υπεύθυνοι για τα γεννητικά κονδυλώματα.

Το 9δύναμο εμβόλιο έναντι του HPV, προστατεύει από 7 «υψηλού κινδύνου» τύπους του ιού (τους τύπους 16,18,31,33,45,52,58), οι οποίοι σχετίζονται με τη μεγάλη πλειοψηφία των προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και της πρωκτογεννητικής περιοχής, αλλά και από τους «χαμηλού κίνδυνου» τύπους (6 & 11), που προκαλούν τη μεγάλη πλειοψηφία των γεννητικών κονδυλωμάτων.

Η μέγιστη προστασία από το εμβόλιο επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Εκτιμάται ότι από την ηλικία της εφηβείας μέχρι σχεδόν τα 25 χρόνια, είναι το κρισιμότερο χρονικό διάστημα μιας γυναίκας για την αρχική εκδήλωση της HPV λοίμωξης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η πλειοψηφία των γυναικών, αφενός ξεκινά τις σεξουαλικές της επαφές και αφετέρου η μορφολογία του τραχήλου της μήτρας διευκολύνει την λοίμωξη από τον ιό.

Όφελος όμως από τον εμβολιασμό έναντι του HPV υπάρχει και για στις μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς όμως το κόστος των δόσεων να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά Ταμεία. Γυναίκες που έχουν ήδη μολυνθεί με τον ιό HPV, μπορούν να επωφεληθούν και εκείνες από τη προστατευτική δράση του εμβολίου, καθώς προφυλάσσονται από τους υπόλοιπους τύπους που περιέχονται σε αυτό.

Είναι ασφαλές το εμβόλιο;

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 270 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έναντι του HPV παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 1,5 εκατ. δόσεις στην Ελλάδα. Το καλό προφίλ ασφαλείας των εμβολίων έναντι του HPV και η υψηλή αποτελεσματικότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε χώρας, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παροτρύνει για τη συνέχιση και ενδυνάμωση των εμβολιαστικών προγραμμάτων.