Το Υπ. Παιδείας απαντά για την “κατάργηση” των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής από τα σχολεία

Κυρίαρχο θέμα στη χθεσινή ειδησεογραφία ήταν οι φήμες περί καθολικής κατάργησης των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας από τη νέα σχολική χρονιά.

Το Infokids.gr δεν υιοθέτησε αυτή τη φημολογία αλλά κάνοντας ρεπορτάζ σας ενημέρωσε ορθώς  ότι τα Καλλιτεχνικά και η Μουσική και στις 3 τάξεις του Γυμνασίου θα διδασκονται κανονικά μια φορά την εβδομάδα όπως ακριβώς συνέβαινε και φέτος ενώ οι αλλαγές αφορούν μόνο το Λύκειο. Ειδικότερα στην Α τάξη του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου, καταργείται το δίωρο υποχρεωτικό μάθημα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» στο οποίο οι μαθητές μεταξύ άλλων καταπιάνονταν με δραστηριότητες καλλιτεχνικές,  καταργείται το μαθήμα «επιλογής» Ευρωπαϊκός Πολιτισμός / Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας.). Στη Β τάξη  του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καταργείται το μονόωρο υποχρεωτικό μάθημα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» ενώ στην Γ Λυκείου αφαιρείται το μάθημα «επιλογής» Ελεύθερο-Γραμμικό Σχέδιο, παρά το γεγονός ότι παραμένει ως προαπαιτούμενο εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλήνιες 2020.

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση όπου βάζει τα πράγματα στη θέση τους και εξηγεί ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει η είδηση για  την  καθολική «κατάργηση» των καλλιτεχνικών μαθημάτων από τα σχολεία και παράλληλα εξηγεί με στατιστικά στοιχεία γιατί αποφασίστηκε να μην υπάρχουν πλέον στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου

Α. Δημοτικό

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού δεν επήλθε καμία αλλαγή όσον αφορά στα μαθήματατης Μουσικής και των Καλλιτεχνικών. Σύμφωνα με τον Νόμο 4692, ΦΕΚ Α΄ 111/12.6.2020, ταΕικαστικά (Καλλιτεχνικά) διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως στις Α΄ & Β΄ τάξεις ΔημοτικούΣχολείου και 1 ώρα εβδομαδιαίως στις υπόλοιπες τάξεις, ενώ η Μουσική διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Αυτά ακριβώς ίσχυαν και μέχρι τώρα με τοΠΔ 79/2017, ΦΕΚ Α΄ 109/1.8.2017. Επιπλέον, διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως η Θεατρική Αγωγή, στις Α’, Β’ Γ’ και Δ’ τάξεις του Δημοτικού.

Β. Γυμνάσιο

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου δεν επήλθε καμία αλλαγή όσον αφορά στα μαθήματατης Μουσικής και των Καλλιτεχνικών. Στην ΥΑ 72323/Δ2, ΦΕΚ Β΄ 2265/12.6.2020, ορίζεται ότι κα ιστις τρεις τάξεις του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται 1 ώρα εβδομαδιαίως το μάθημα τηςΜουσικής και 1 ώρα εβδομαδιαίως το μάθημα των Καλλιτεχνικών, όπως ίσχυε και μέχρι τώρα μετην ΥΑ 93381/Δ2, ΦΕΚ Β΄ 1640/09.06.2016.

Γ. Λύκειο

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου, η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά υπήρχαν ως μάθημαεπιλογής στην Α΄ Λυκείου, όπου, σύμφωνα με την ΥΑ 139454/Δ2, ΦΕΚ Β΄ 3807/04.09.2018, οιμαθητές μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα επιλογής, το οποίο διδασκόταν 2 ώρεςεβδομαδιαίως.

Είχε παρατηρηθεί όμως χαμηλή συμμετοχή σε αυτό (στα εικαστικά και τη μουσική αθροιστικά, το έτος 2018-2019, συμμετείχε το 7,9% των μαθητών της Α’ Λυκείου, 9% το έτος 2019-2020), και σποραδικότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, τα οποία δεν μπορούσαν να πηρετήσουν το σκοπό τους.

Ποια μαθήματα θα αντικασταστήσουν τα Καλλιτεχνικά

Προτάχθηκε η εισαγωγή στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των Αγγλικών, ενισχύθηκαν η πληροφορική και η φυσική αγωγή, δόθηκε η δυνατότητα δεύτερης ξένης γλώσσας. Εν ολίγοις, αντικαταστάθηκαν μαθήματα που δεν λάμβαναν χώρα παρά σε περιορισμένο βαθμόαπό μαθήματα ενταγμένα στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα τα οποία παρακολουθούνταιαπό όλους τους μαθητές.

Για το ζήτημα του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ Λυκείου

Αναφορικά με τη Γ’ Λυκείου, το θέμα της διδασκαλίας του σχεδίου θίγει ευρύτερα το ζήτημα τηςδιδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων, και κυρίως ιταλικά, ισπανικά,αρμονία, έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση, μουσικήεκτέλεση και ερμηνεία, κανένα από τα οποία δε διδάσκεται στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου.

Εν προκειμένω, υπήρχε πάλι πολύ χαμηλή συμμετοχή των μαθητών, παραδείγματος χάρη το Γραμμικό Σχέδιο το έτος 2019-2020 επέλεξαν και παρακολούθησαν μόλις 4 στους 100 μαθητές.

Στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να εξετάσει συνολικά το ζήτημα της διδασκαλίας των ειδικών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.