Υπ. Παιδείας: Αυτή είναι η ύλη που θα διδαχθούν οι μαθητές στα Δημοτικά – Πώς θα αναπληρωθούν τα κενά

Ετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών.

Παράλληλα, απέστειλε και χάρτα οδηγιών. για το πώς θα γίνει η αναπλήρωση των κενών στα μαθήματα ανά τάξη.

Ειδικότερα, το μάθημα της Γλώσσας οργανώνεται γύρω από τους άξονες της προφορικής και της γραπτής επικοινωνίας, με άξονες αναφοράς την έκφραση και την κατανόηση.

Εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια , κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με την προβλεπόμενη χρήση του Ανθολογίου ή/και πρόσθετων κειμένων και ανάλογου οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, καθώς μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες προεκτάσεις της μάθησης από το μάθημα της Γλώσσας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία των μαθητών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ύλη σε όλα τα μαθήματα

Πώς θα καλυφθούν τα κενά

Όσον αφορά την κάλυψη των κενών στο μάθημα της Γλώσσας, οι εκπαιδευτικοί με τη διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μέσω κατάλληλων προφορικών ή γραπτών ερωτήσεων και διαλόγου που αναπτύσσει μέσα στην τάξη, μπορεί να διαπιστώσει: α) το βαθμό επίτευξης των στόχων του γλωσσικού μαθήματος της αντίστοιχης τάξης αλλά και το επίπεδο των γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων που έχουν κατακτήσει οι μαθητές β) τα συνήθη «λάθη» σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα και τα γενικότερα προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας, καθώς και δ) τις ειδικότερες γλωσσικές ανάγκες όλων των μαθητών/τριών. Κύριο κριτήριο οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης είναι η αποτελεσματικότητα κάθε είδους λόγου σχετικά με το σκοπό τον οποίο επιδιώκει ο μαθητής/η μαθήτρια, καθώς και η αποδεκτότητά του, ως συνόλου.

Η τελευταία μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης, όπως η καταλληλότητα του περιεχομένου, της διατύπωσης, του λεξιλογίου και του ύφους, η ορθότητα της σύνταξης και της μορφολογίας, η ορθογραφία και η γενική εικόνα του κειμένου (γραπτού ή προφορικού)

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες κάλυψης των κενών σε όλα τα μαθήματα

Οδηγίες-κάλυψης-πιθανών-διδακτικών-κενών-προηγούμενου