4 μέθοδοι αυτομάθησης που θα κάνουν τα παιδιά, ξεφτέρια στα μαθήματα χωρίς κόπο αλλά με τρόπο

Το Infokids.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει 4 διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους αυτομάθησης που αποσκοπούν στο να αφυπνίσουν τις μαθησιακές και γνωστικές δυνατότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά βοηθώντας το  να κατακτήσει τη μάθηση με έναν τρόπο που διαφέρει από τη κλασική διδασκαλία που μαθαίνουμε στο σχολείο.

Με δεδομένο ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό, ίσως η λύση να βρίσκεται σε μια μέθοδο εκμάθησης που «βλέπει» το κάθε παιδί σαν έναν ξεχωριστό θησαυρό και το βοηθάει να αναπτύξει και να ανακαλύψει όλα όσα κρύβει μέσα το.. Σε κάθε παιδί δίνεται η ευκαιρία να προχωρά όσο του επιτρέπουν οι ικανότητές του και μαθαίνει να βλέπει τη μάθηση στη σωστή της βάση: ως απόλαυση. Οι δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, από τη στιγμή που θα αναπτυχθούν, βελτιώνουν καθοριστικά τις επιδόσεις των μαθητών σε όλα τα μαθήματα.

Μέθοδος Kumon

Η μέθοδος Kumon χρησιμοποιεί ως εργαλείο τα μαθηματικά και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η εξάσκηση της αριθμητικής ικανότητας αναπτύσσει και τη γενικότερη προσωπική ικανότητα και αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης του παιδιού στον εαυτό του.Η εκμάθηση αυτή βασίζεται σε εξατομικευμένα προγράμματα: αυτό σημαίνει ότι για κάθε παιδί το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητές του. Το παιδί ασκείται καθημερινά με φυλλάδια ασκήσεων που αντιστοιχούν στις προσωπικές μαθησιακές του δυνατότητες. Τα φυλλάδια αυτά περιλαμβάνουν πράξεις προσεκτικά διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε το παιδί να περνάει από το εύκολο στο δύσκολο χωρίς πρόβλημα. Η καθημερινή άσκηση διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα το παιδιί πηγαίνει στο Κέντρο Kumon όπου ο κατάλληλος παιδαγωγός ελέγχει κάθε φορά την πρόοδό του, την αξιολογεί και προγραμματίζει τα επόμενα βήματα προόδου με το ανάλογο μαθησιακό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μέθοδος Tomatis

O Dr. Alfred Tomatis, ωτορινολαρυγγολόγος φωνίατρος και παιδαγωγός, ερεύνησε τον ρόλο που παίζει το αυτί στην ακρόαση, τη γλώσσα και τη μάθηση. Στην προσπάθειά του να εδραιώσει τη σχέση μεταξύ του αυτιού και της φωνής, ανέπτυξε μια επαναστατική μέθοδο, τη Μέθοδο tomatis®, και δημιούργησε έναν τεχνολογικό εξοπλισμό, το λεγόμενο «Ηλεκτρονικό Αυτί», το οποίο χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της μεθόδου. Η μέθοδος Tomatis βοηθάει αποτελεσματικά τα παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο, να παραμένουν περισσότερη ώρα συγκεντρωμένα στην τάξη, να κατανοούν καλύτερα όσα ακούν και να μάθουν πιο γρήγορα μία ξένη γλώσσα.

Χρησιμοποιώντας τα ειδικά σχεδιασμένα ακουστικά, τα παιδιά ακούν ένα πρόγραμμα επεξεργασμένης μουσικής που έχει επιλεχθεί από τον σύμβουλο, σε συνέχεια της διάγνωσης που έχει προηγηθεί. Κάθε συνεδρία πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα μεσολαβούν ομοιόμορφα κατανεμημένα διαστήματα ανάπαυσης – τα αποκαλούμενα ως «ενσωμάτωση» – ώστε η πρόοδος να έχει διάρκεια και σταθερά αποτελέσματα. Οι συνεδρίες διαρκούν συνήθως δύο ώρες για δύο ή περισσότερες περιόδους των 13 ημερών η κάθε μία.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Μέθοδος Eye Level

Το Eye Level είναι ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός ενισχυτικής διδασκαλίας με κέντρα μελέτης για παιδιά 3-16 ετών. Κάθε μαθητής διαβάζει και μαθαίνει μόνος του μέσω της εξατομικευμένης καθοδήγησης. Oι μαθητές μαθαίνουν σταδιακά να σκέφτονται με βάση τη λογική, διδάσκονται πώς να γίνουν αποτελεσματικοί λύτες προβλημάτων, αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτοσυγκέντρωση, χρησιμοποιούν δημιουργικά τη φαντασία τους, οδηγούνται στην αριστεία και κατανοούν και ενστερνίζονται την αξία της δια βίου μάθησης και ειδικά για τις μικρές ηλικίες προτείνεται να έρχονται μία φορά την εβδομάδα. Φυσικά, εργασία στο σπίτι πάντα υπάρχει για να γίνεται η απαραίτητη επανάληψη. Επίσης, μέσω της online πλατφόρμας οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετες ασκήσεις για περισσότερη εξάσκηση. Το Eye Level δεν ενισχύει μόνο τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο τους, αλλά τους προετοιμάζει πλήρως για σημαντικά και δύσκολα εισαγωγικά διαγωνίσματα για το Πανεπιστήμιο, όπως τα SAT στην Αμερική ή άλλες διεθνείς εξετάσεις αξιολόγησης των Γνώσεων και των Δεξιοτήτων τους. Με αυτές τις ικανότητες οι γονείς επενδύουν στη μόρφωση των παιδιών τους και αυτά γίνονται πετυχημένοι ενήλικες.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Μέθοδος Κολοβός

Η μέθοδος «Κολοβός» στοχεύει στην υποβοήθηση της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας κάθε παιδιού προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών και παράλληλα αποτελεί διδακτική παρέμβαση για τη βελτίωση και αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών. Στη διδασκαλία δίνεται έμφαση στις μνημονικές στρατηγικές: σύνδεση με πρότερη γνώση, οργάνωση στην μακρόχρονη μνήμη, πολλαπλές επαναλήψεις, αυτόματη ανάκληση. Έτσι, μπορούμε να περιγράψουμε συνοπτικά τη μέθοδο: Εικόνα + νόημα + φώνημα + γράφημα + μνημονικές στρατηγικές.

Mάθετε περισσότερα πατώντας εδώ