Ακαδημαϊκές υποτροφίες Εκπαιδευτηρίων Γείτονα για το σχολικό έτος 2021-2022

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο πραγματικά αξίζει να επενδύσει ένας γονιός, αυτό είναι η εκπαίδευση του παιδιού του. Ειδικά όταν βλέπει κανείς, ότι το παιδί του φιλότιμα κοπιάζει στο διάβασμά του και καταφέρνει να αριστεύει στο σχολείο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα το βοηθήσει να ανοίξει τα φτερά του και να πραγματοποιήσει όλα τα ακαδημαϊκά του όνειρα.

Τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, δίνουν σε όλους τους μαθητές αυτή την ευκαιρία, προκηρύσσοντας, όπως κάθε χρόνο, Διαγωνισμό για τη χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Ο Διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη Λυκείου και στην ΙΒ DP1 τάξη του International Baccalaureate DP, θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2021.

Δέκα τυχεροί μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Θα χορηγηθούν συνολικά δέκα (10) ακαδημαϊκές υποτροφίες, κάθε μια εκ των οποίων δίδεται μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία θα εισαχθεί ο μαθητής ή η μαθήτρια:

1. Οκτώ (8) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές και μαθήτριες που, κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022, θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα: Τέσσερις (4) μαθητές/τριες (δύο σε καθεμιά από τις παραπάνω τάξεις) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό θα λάβουν πλήρη υποτροφία.

Τέσσερις (4) μαθητές/τριες (δύο σε καθεμιά από τις παραπάνω τάξεις) που θα καταλάβουν τις αμέσως επόμενες θέσεις στο διαγωνισμό θα λάβουν μερική υποτροφία (50%).

2. Δύο (2) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα φοιτήσουν στη τάξη του IB DP1. Συγκεκριμένα:Δύο (2) μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στον διαγωνισμό και θα φοιτήσουν στην ΙΒ DP1 τάξη θα έχουν έκπτωση 3.000 € επί των διδάκτρων.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Οι υποτροφίες δίδονται μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον οι μαθητές αριστεύουν και επιδεικνύουν άριστη συμπεριφορά.

Η Επιτροπή Υποτροφιών αποτελείται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ.

Τα θέματα και τα γραπτά του Διαγωνισμού δεν δημοσιοποιούνται.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά μόνο στους επιτυχόντες.

Οι υποψήφιοι για την Α’ τάξη του Γυμνασίου και την Α’ τάξη του Λυκείου θα διαγωνισθούν στην Ελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι για ΙΒ DP1 τάξη θα διαγωνισθούν α) στην Αγγλική γλώσσα, β) στα Μαθηματικά και γ) σε ένα εκ των τριών μαθημάτων: Βιολογία/Χημεία, Φυσική, Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πλήρους υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 85% κατά μέσο όρο. Για την απονομή μερικής υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 75% κατά μέσο όρο.

Τα θέματα του διαγωνισμού είναι πρωτότυπα και αξιολογούν γνώσεις και δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε μαθητής ή μαθήτρια στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες επίτευξης ακαδημαϊκής αριστείας.

Σημειώσεις:

Οι προσφερόμενες υποτροφίες αφορούν στα βασικά δίδακτρα. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς των μαθητών με σχολικά λεωφορεία ή άλλες προαιρετικές δραστηριότητες.

Επισημαίνεται επίσης, ότι οι υποτροφίες που δίνονται για το Γενικό Λύκειο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ΙΒ DP και οι υποτροφίες που δίνονται για το IB DP δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το Γενικό Λύκειο.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο (τηλ. 210 9656200).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 (11:00 – 13:00), στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ, στη Βάρη Αττικής (ώρα προσέλευσης 10:15-10:45).

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εγγραφής εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ και ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΙΤΟΝΑ
Τ.Θ. 74128
Βάρη Αττικής 16602, Ελλάδα
ΤΗΛ: 210 9656200210 9656201