Ανακαλείται επικίνδυνο αξεσουάρ θαλάσσης για παιδιά – ΜΗΝ το φοράτε στα παιδιά

Ανακαλείται επικίνδυνο αξεσουάρ θαλάσσης για παιδιά - ΜΗΝ το φοράτε στα παιδιά

Για την ανάκληση από την αγορά επικίνδυνου αξεσουάρ θαλάσσης για παιδιά λόγω ακαταλληλότητας ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα εβδομάδα για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα παιδικά παπούτσια θαλάσσης που ανακαλούνται

Ανακαλείται επικίνδυνο αξεσουάρ θαλάσσης για παιδιά - ΜΗΝ το φοράτε στα παιδιά

Είδος κινδύνου Χημικός κίνδυνος. Το καουτσούκ του προϊόντος περιέχει υπερβολική ποσότητα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) (Συνολική μετρηθείσα τιμή: 10,5 mg/kg κατά βάρος), ιδίως βενζο[a]πυρένιο (BaP), βενζο[e]πυρένιο (BeP), βενζο[a]ανθρακένιο (BaA), Chrysen (CHR), βενζο[j]φθορανθένιο (BjFA), βενζο[b]φθορανθένιο (BbFA) και βενζο[k]φθορανθένιο (BkFA). Αυτοί οι ΠΑΥ μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο και είναι επίσης μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH..

Κοινοποιούσα χώρα Γερμανία

Εμπορικό σήμα MAUI

Ονομασία Kinder Aquaschuhe 29

Τύπος/αριθμός μοντέλου EDM-Nr. 3205623009 F057

Αριθμός παρτίδας 3205623009

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Χώρα καταγωγής Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ