Ανακαλούνται ακατάλληλες μάσκες – ΜΗΝ τις φοράτε – Kίνδυνος για την υγεία σας

Για την ανάκληση από την αγορά μασκών λόγω ακαταλληλότητας ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα εβδομάδα για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Aυτές είναι οι μάσκες που ανακαλούνται

KN95 προστατευτική μάσκα

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά η ικανότητα διήθησής του δεν έχει δοκιμαστεί από σχετικό αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η συγκράτηση σωματιδίων/φίλτρου του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές: έως και 69 %). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας· ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.

Εμπορικό σήμα MDWayson

Τύπος/αριθμός μοντέλου MD-PM001

Αριθμός παρτίδας MFG: 20042101

ΠΑΡΤΊΔΑ: 2020/4/21

Απόσυρση αυτού του καταλόγου προϊόντων από διαδικτυακές αγορές

Χώρα καταγωγής Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

KN95 mask

Η συγκράτηση σωματιδίων/φίλτρου του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές: έως 73 %) και η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής (μετρούμενες μέσες τιμές: έως και 60 %). Επιπλέον, η μάσκα δεν ταιριάζει σωστά στο πρόσωπο του χρήστη. Κατά συνέπεια, μια υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να διέλθει μέσω της μάσκας· ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.

Ανάκληση του προϊόντος από τελικούς χρήστες

Η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής (μετρούμενες μέσες τιμές: έως και 78 %). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας· ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.

Ονομασία MASK

Τύπος/αριθμός μοντέλου AP-83001

Αριθμός παρτίδας 20.05.2020

Γραμμωτός κώδικας 4741491000563

Η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής (μετρούμενες μέσες τιμές: έως και 48 %). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας· ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.

Εμπορικό σήμα FRIEND JI

Ονομασία KN95 Protective Mask

Αριθμός παρτίδας 20200417

Χώρα καταγωγής Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Η συγκράτηση σωματιδίων/φίλτρου του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές: έως και 32 %). Η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής (μετρούμενες μέσες τιμές: έως και 65 %). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας· ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.

KN95 Stereo Protective Mask

Η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής (μετρούμενες μέσες τιμές: έως και 65 %). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας· ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΜΑΠ και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.

Εμπορικό σήμα YWSH

Ονομασία KN95 Protective mask (non-medical)

Τύπος/αριθμός μοντέλου SH-ZH12

Αριθμός παρτίδας 20200731

Γραμμωτός κώδικας 6426450530722

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ