Ανακαλούνται στοματικό διάλυμα, προϊόν για τα μαλλιά και σαπούνια λόγω ακαταλληλότητας – Μην τα χρησιμοποιείτε

Για την ανάκληση από την ευρωπαική αγορά ακατάλληλων καλλυντικών ενημερωθήκαμε από από το ενημερωτικό δελτίο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα επικίνδυνα καλλυντικά που ανακαλούνται

Στοματικό Διάλυμα με γεύση μέντα


Μάρκα: Elina med

Όνοµα: Anti-Plaque Mundspülung

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Batch No 710001

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 4326470477941

Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία

Κίνδυνος Μικροβιολογικός. Το στοµατικό διάλυµα περιέχει µεσόφιλα, αερόβια βακτήρια (µετρηθείσα ποσότητα 16000 cfu/g), ενώ έχει ανιχνευτεί η παρουσία Pseudomonas Aeruginosa. Υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης καθώς το διάλυµα µπορεί να έρθει σε επαφή µε το στόµα, τα χέρια και τα µάτια. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Μαύρο Σαπούνι

Μάρκα: Zakuro

Όνοµα: Black soap

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Batch:0352309-0172, EAN 8993379255534

Χηµικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει µεγάλη ποσότητα triclocarban σαν
συντηρητικό (µετρηθείσα τιµή: 1.3% κατά βάρος) και 4- chloroaniline
(µετρηθείσα τιµή: 0.2% κατά βάρος). Οι αρωµατικές αµίνες µπορεί να προκαλέσουν
καρκίνο και/ή αλλεργικές αντιδράσεις. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των Καλλυντικών.

Χώρα: Ινδονησία

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Τζελ για τα μαλλιά

Μάρκα: Insens

Όνοµα: Hair Gel Extra Strong

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: barcode 3800003900942,

Batch number 70101A

Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία

Χηµικός Kίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone (MI) και methylchloroisothiazolin one (MCI). ∆ερµατική επαφή µε προϊόντα, που περιέχουν
MCI/MI, µπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιηµένα άτοµα. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των Καλλυντικών.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Απαγόρευση διάθεσης του
προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά µέτρα

Βόμβες Μπάνιου (Bath Bombs)

Μάρκα: Bomb Cosmetics

Όνοµα: 101 Hydrations

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος Αριθµός/Barcode: 5037028249130

Χώρα προέλευσης: Ηνωµένο Βασίλειο

Κίνδυνος Πνιγµού.  Οι µικρές, κόκκινες χάντρες µπορούν να αποσπαστούν εύκολα.
Λόγω του χαρακτηριστικού σχήµατος, χρώµατος και µεγέθους, το προϊόν θα µπορούσε εσφαλµένα να θεωρηθεί ως τρόφιµο. Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει τα παιδιά στο να βάλουν στο στόµα τους τις µικρές χάντρες,
προκαλώντας πνιγµό. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των Καλλυντικών

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ,

εδώ

και εδώ