Άνοιγμα σχολείων: Πώς θα γίνει η διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε τάξη – Θα μπουν σε καραντίνα οι μαθητές;

Εν όψει του ανοίγματος των σχολείων, ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες οδηγίες για την διαχείριση ύποπτου κρούσματος  COVID-19.

Στο πλαίσιο των οδηγιών καθορίζεται τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα και τι πρέπει να γίνει αν υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα στην εκπαιδευτική μονάδα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στα σχολεία

Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση / διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων COVID-19.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19;

  • Ο μαθητής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί σε κάθε μονάδα
  • Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή κατάπροτίμηση με μάσκα
  • Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντοςιατρού, εφόσον ο μαθητής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ
  • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του με μάσκα,σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους του

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα σε σχολείο (μαθητής, εκπαιδευτικό ή άλλο προσωπικό);

Αν το τεστ βγει θετικό

  • Ενημερώνεται άμεσα η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΥ  Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην μονάδα για να γίνει ηεπιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών τουκρούσματος (εκπαιδευτικοί/μαθητές στην ίδια τάξη, συμμαθητές σεεργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.), 
  • Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα
  • Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων
  • Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δενεκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10ημέρες.

Αν το τεστ βγει αρνητικό:

  • Ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών απότην υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19;

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ μαθητών ή και εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο τμήμα μέσα σε διάστημα 14 ημερών.

• Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 10 ημέρες.

• Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκαν τα κρούσματα

• Οι μαθητές (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στο σχολείομετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και τηνύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων

• Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, μεοδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δενεκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10ημέρες.

Αμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση καιιχνηλάτηση επαφών.

• Σε περίπτωση εμφάνισης 3 ή περισσοτέρων σποραδικών κρουσμάτωνστην εκπαιδευτική μονάδα σε διάστημα 14 ημερών, άμεση ενημέρωσητου ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση.