Ειδική γονική άδεια με αποδοχές δικαιούνται πλέον και οι γονείς παιδιών με σπάνιες παθήσεις

Ειδική γονική άδεια με αποδοχές δικαιούνται και οι γονείς παιδιών με σπάνιες παθήσεις

Ειδική γονική άδεια έως 10 ημέρες το έτος με αποδοχές, θα λαμβάνουν στο εξής και οι γονείς παιδιών με σπάνιες παθήσεις.

Αυτό προβλέπεται σε άρθρο του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση» που έχει κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και προσθέτει την κατηγορία αυτή στους δικαιούχους της 10ήμερης ειδικής γονικής άδειας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 24 του εν λόγω νομοσχεδίου, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 24 Άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή πάθησης παιδιού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4808/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της ειδικής γονικής άδειας που χορηγείται σε εργαζόμενους γονείς λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, τροποποιείται

α) με την προσθήκη πρόβλεψης για χορήγηση της άδειας και για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α’ 261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

β) με την αναφορά σε νοητική αναπηρία και όχι σε νοητική στέρηση, και η παρ. 1 του άρθρου 43 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α’ 261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με βαριά νοητική αναπηρία ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό.».

Διαβάστε επίσης:

“Η Αριάδνη μου γεννήθηκε με σύνδρομο Αngelman – Το χαμόγελο της φωτίζει τις ζωές μας”

Roblox: Το video game που… επιτρέπει σε παιδιά 9 ετών να κάνουν virtual σεξ

“Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Είμαστε στο πλευρό των μικρών μαχητών που δίνουν γενναίο αγώνα ζωής”