Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν με αυτό το επικίνδυνο ξύλινο παιχνίδι

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή,
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων».

Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr/ .

Αυτό είναι το παιδικό παιχνίδι που ανακαλείται

Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Παιχνίδι ξυλόφωνο

Μάρκα: Petit Collage

Όνοµα: Wooden Xylophone

Τύπος/αριθµός µοντέλου: WXT-ELEPHANT

Αριθµός παρτίδας/Barcode: TT.1902.0617

Ξύλινο ξυλόφωνο σε σχήµα ελέφαντα, µε πέντε έγχρωµα, µεταλλικά κλειδιά. Περιλαµβάνει µια ξύλινη µπαγκέτα µε µια ξύλινη
µπάλα στο ένα της άκρο. Συσκευάζεται σε ανοιχτό, χάρτινο κουτί.

Κίνδυνος:  Πνιγμός. Η στρογγυλή, ξύλινη µπάλα στο άκρο της µπαγκέτας, που χρησιµοποιείται για να χτυπιούνται τα πλήκτρα του ξυλοφώνου, µπορεί να αποσπαστεί, δηµιουργώντας ένα µικρό κοµµάτι. Ένα µικρό παιδί θα µπορούσε να το βάλει στο στόµα του και να πνιγεί. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1.

Το προϊόν ενδέχεται να έχει διατεθεί και στην ελληνική αγορά. Η Γ.Γ. Βιοµηχανίας συνιστά στους καταναλωτές, που το έχουν στην κατοχή τους, να πάψουν να το χρησιµοποιούν.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της ανάκλησης εδώ    (Είναι η ενημέρωση 24 A12/0254 /18)