Γονείς, προσοχή! Αυτό είναι το smartwatch για παιδιά που ανακαλείται

Για την ανάκληση από την αγορά επικίνδυνου παιδικού smartwatch ενημερωθήκαμε από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτό είναι το smartwatch για παιδιά που ανακαλείται

Εμπορικό σήμα: 1) TF1- Tel Force One, FOREVER 2) TF1- T, Forever Active

Ονομασία: Kids’ watch Call Me

Τύπος/αριθμός μοντέλου: GSM036541, KW-50

γραμμωτός κώδικας: 5900495681904

Αριθμός παρτίδας: 323707615111756, IMEI:359423071511753

Χημικός κίνδυνος. Η ράβδος ελατηρίου του προϊόντος περιέχει υπερβολική ποσότητα μολύβδου (μετρούμενη τιμή:0,34 % κατά βάρος).Ο μόλυβδος είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει αναπτυξιακή νευροτοξικότητα.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.

 Απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και τυχόν συνοδευτικά μέτρα, 

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Δανία

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ