Κάθε παιδί με αυτισμό είναι ένα παιδί που έτυχε να έχει αυτισμό και όχι ένα αυτιστικό που έτυχε να είναι παιδί

Αυτισμός ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) λοιπόν! Που ολοένα και γίνεται πιο γνωστός και υπάρχει περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσα από τα πολλά δημοσιεύματα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τηλεοπτικές εκπομπές και φυσικά τις μαρτυρίες και συγγράμματα από τα ίδια τα άτομα με αυτισμό! Όλα αυτά τα μέσα λοιπόν μας επιτρέπουν να έχουμε κάποια ενημέρωση γι’ αυτή τη διαταραχή που όμως σε κάθε άτομο με αυτισμό εκδηλώνεται τόσο μα τόσο μοναδικά! Δεν είναι τυχαία η φράση «αν έχεις γνωρίσει ένα άτομο με αυτισμό, έχεις γνωρίσει ΕΝΑ άτομο με αυτισμό», όσοι έχουμε επαφή με παιδιά με ΔΑΦ ξέρουμε και διαπιστώνουμε καθημερινά πως δεν μπορείς με τίποτα όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσα παιδιά και να συναντήσεις να βρεις ένα παιδί με αυτισμό το ίδιο με ένα άλλο.

Πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και αλληλεπιδρά με τους άλλους η οποία δε θεραπεύεται αλλά με την κατάλληλη στήριξη τα άτομα με αυτισμό μπορούν να ζήσουν μια πιο «ικανοποιητική ζωή» της επιλογής τους. Με βάση λοιπόν τα διαγνωστικά κριτήρια οι περιοχές δυσκολιών αφορούν σε:

1) Ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων και

2) Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα, ενώ σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι αισθητηριακές δυσκολίες οι οποίες είναι κοινές ανάμεσα στα άτομα με ΔΑΦ.

Όπως λοιπόν υπάρχουν άπειρες πηγές ενημέρωσης υπάρχουν και αρκετές προσεγγίσεις ως προς την κατανόηση συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση και της παρέμβασης. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά σε μια από τις ευρέως χρησιμοποιημένες και αναγνωρισμένες θεωρίες που βασίζεται στην ιεράρχηση της κάλυψης αναγκών με βάση τη θεωρία του Abraham Maslow.

Σύμφωνα λοιπόν τον Abraham Maslow (1943) η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη διαδικασία κάλυψης αναγκών. Για να προχωρήσει κάποιος σε επόμενο στάδιο πρέπει να έχει καλύψει τις ανάγκες από το προηγούμενο ενώ βασική παράμετρος είναι το κίνητρο που έχει το κάθε άτομο. Τέλος για να αναπτύξει κάποιος την προσωπικότητα του πρέπει να φτάσει στο επίπεδο της αυτοεκτίμησης (self-esteem) και αυτοπραγμάτωσης (self-actualization) ενώ αν δύο ανάγκες συγκρούονται η κατώτερη ανάγκη θα υπερισχύσει.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy