Λεόντειος Σχολή Αθηνών: Δύο αιώνες προσφοράς στην Παιδεία

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με μακρόχρονη ιστορική πορεία, στο οποίο φοιτούν περίπου 1500 μαθητές· είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της Ελλάδας και το μεγαλύτερο σχολείο του Δήμου Αθηναίων. Είναι εκπαιδευτήριο μη κερδοσκοπικού προσανατολισμού και λειτουργεί σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας όμως διευρυμένο ωράριο. Επιπλέον, ανήκει σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο, που ακολουθεί τη Μαριανή Παιδαγωγική και λειτουργεί σχολεία, καθώς και πανεπιστήμια σε 80 χώρες του κόσμου.

Όραμα της Λεοντείου είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας, θεμελιωμένης στις ανθρωπιστικές – οικουμενικές αξίες. Θεωρεί καθήκον της την παροχή ηθικών, πνευματικών και γνωστικών εφοδίων στους μαθητές, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γλωσσομάθεια. Φροντίζει για τη διάπλαση της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από την καλλιέργεια πανανθρώπινων αξιών, τη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ανάληψη κοινωνικών δράσεων.

Χάρη στο οικογενειακό πνεύμα που διακρίνει τα μέλη της σχολικής κοινότητας, δημιουργεί συνθήκες αρμονικής συνύπαρξης και δίνει δυνατότητες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Εφαρμόζοντας την παιδαγωγική αρχή της συνεχούς παρουσίας κοντά στο παιδί, μεριμνά για τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Καλλιεργεί πνεύμα προσφοράς, αλληλεγγύης, ευγενούς άμιλλας. Εκπονεί στρατηγικό σχεδιασμό από κοινού με τα άλλα μαριανά εκπαιδευτήρια της Ευρώπης, τον οποίο προσαρμόζει στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει στους μαθητές της, έχει αποκτήσει πιστοποίηση ISO από καταξιωμένο διεθνή φορέα (πρότυπο ISO 9001:2008).

Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κτιριακές και αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου, οι οποίες εκσυγχρονίζονται διαρκώς, ώστε να είναι ποιοτικές, ασφαλείς και να ανταποκρίνονται απόλυτα στις διδακτικές και παιδαγωγικές ανάγκες ενός εκπαιδευτηρίου του 21ου αιώνα. Υλοποιεί καινοτόμα παιδαγωγικά προγράμματα και αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Αναδεικνύει τις κλίσεις και τα ταλέντα των μαθητών  σε διάφορες μορφές Τέχνης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή σε θεσμούς του σχολείου. Έχει παράδοση στον χώρο του αθλητισμού, με εξαιρετικές επιδόσεις των ομάδων, αλλά και των αθλητών του.

Οι παιδαγωγικές αρχές της Λεοντείου είναι οι εξής:

•   Συνεχής παρουσία κοντά στο παιδί

•   Απλότητα, σεμνότητα, εργατικότητα, ευγενής άμιλλα

•   Καλλιέργεια εθνικής, ευρωπαϊκής και οικουμενικής συνείδησης

•   Σεβασμός, αλληλεγγύη, προσφορά στον συνάνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας ή ιδεολογίας

•   Φροντίδα των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Το υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικό έργο της Λεοντείου αποδεικνύεται από τις συμμετοχές και τις διακρίσεις των μαθητών του σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς (επιστημονικούς, αθλητικούς, καλλιτεχνικούς). Ιδιαίτερα επιτυχής είναι η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων αγγλικής και γαλλικής γλώσσας όλων των βαθμίδων. Επιπλέον, αξιοσημείωτες είναι και οι επιδόσεις των μαθητών της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, στις οποίες το 95% των τελειοφοίτων της εισάγεται στα Α.Ε.Ι και μάλιστα πάνω από το 1/3 των μαθητών αυτών επιτυγχάνει βαθμό πρόσβασης άριστα.

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του εκπαιδευτηρίου εξασφαλίζεται από ένα ευρύ δίκτυο θεσμών και δραστηριοτήτων, όπως:

·      Φιλόπτωχος μαθητής (δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των μαθητών στην αλληλεγγύη)

·      Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων για όλες τις βαθμίδες

·      Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

·      Κέντρο Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς.

·      Καλοκαιρινές Δραστηριότητες (Summer Camp)

·      Μαθητικές ανταλλαγές με επιλεγμένα σχολεία του εξωτερικού, με σκοπό οι μαθητές να γνωρίσουν τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων κρατών.

·      Συμμετοχή σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. Erasmus+, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, Unesco, Επιχειρηματικότητα των Νέων, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγράμματα STEM & Ρομποτικής, Όμιλος Ρητορικού Λόγου κλπ).

·      Επισκέψεις των μαθητών σε σημαντικούς διεθνείς φορείς, οργανισμούς και θεσμούς (Ευρωκοινοβούλιο, ΟΗΕ, CERN κλπ.)

·      Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ.)

·      Δυναμική παρουσία της Ένωσης Αποφοίτων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο της Λεοντείου Σχολής Αθηνών στους τομείς της τέχνης και του αθλητισμού

Η Λεόντειος μεριμνά ιδιαίτερα για την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών της. Οι εξαιρετικές μαθητικές ορχήστρες, οι θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις του παρελθόντος αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη του ταλέντου σπουδαίων προσωπικοτήτων. Επίσης, έχουν αφήσει εποχή οι εξαιρετικές γυμναστικές επιδείξεις, που γίνονταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αποσπούσαν τον θαυμασμό των παρισταμένων για τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών στον αθλητισμό. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μέσα από τη λειτουργία σύγχρονων και οργανωμένων θεσμών, όπως το Παιδαγωγικό Εργαστήρι, που ευαισθητοποιεί τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε θέματα τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά και οι Ομάδες Πολιτισμού, που στοχεύουν στην ενασχόληση μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου  με τις τέχνες (Θέατρο, Μουσική, Σκηνογραφία, Χορός κλπ.). Τέλος, ο Αθλητικός Όμιλος Λεοντείου διαπαιδαγωγεί τους μαθητές στο αθλητικό ιδεώδες και τους προετοιμάζει για τη συμμετοχή τους σε επίσημες μαθητικές αθλητικές διοργανώσεις (κολύμβηση, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ρυθμική, σκάκι, ποδόσφαιρο κλπ). Από το 2019, ο Αθλητικός Όμιλος Λεοντείου λειτουργεί σε συνεργασία με τη Eurohoops Academy (του Θοδωρή Παπαλουκά και του Δημήτρη Διαμαντίδη) και με την Aqualife Academy (του Κώστα Μουτζούρη)

Το Μουσείο των Μαριανών Αδελφών και των Λεοντείων

Το Μουσείο των Μαριανών Αδελφών και των Λεοντείων εμπνέεται από τη μακρόχρονη πορεία του εκπαιδευτηρίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση της παράδοσης, του παιδαγωγικού σχεδίου αλλά και των ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου. Το Μουσείο δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους μουσειολόγους της Ακαδημίας Αθηνών και αποκαλύπτει διάφορες πλευρές της ιστορίας της Αθήνας, της ιστορίας του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα και του παιδαγωγικού σχεδίου των Μαριανών Αδελφών. Εκεί εκτίθενται συλλογές με αντικείμενα αναγνωρισμένης αξίας, όπως αρχεία, τεκμήρια, φωτογραφίες και αναμνηστικά. Ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά αποτελούσαν  πρωτοπόρα εποπτικά μέσα κατά τον 19ο αιώνα, οπότε και χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. πετρώματα, τηλεσκόπια, όργανα φυσικής, φυτολόγια κλπ). Παράλληλα, φιλοξενούνται εκθέματα σχετικά με την ιστορία της Αθήνας, αλλά και δωρεές των καταξιωμένων, σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, αποφοίτων του σχολείου. Χάρη στον σύγχρονο τρόπο παρουσίασης, στο Μουσείο διασώζεται το πνεύμα μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που στηρίζεται στο ενδιαφέρον και την αγάπη για το παιδί, προσφέροντας στους μαθητές ολοκληρωμένη παιδεία.

Η κοινωνική προσφορά της Λεοντείου Σχολής Αθηνών

Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της Λεοντείου είναι η κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά της, η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης των Αθηνών. Η κοινωνική δράση του εκπαιδευτηρίου συνεχίζεται αδιάλειπτα από το έτος 1923. Τότε, εγκαινιάστηκε ο θεσμός του «Φιλόπτωχου Μαθητή», που ήταν ένας έρανος με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Με την πάροδο των χρόνων, η φιλανθρωπική δραστηριότητα επεκτάθηκε και προς άλλους αποδέκτες. Κατά τα χρόνια ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, η Λεόντειος λειτούργησε ως Νοσοκομείο, ενώ κατά τη Γερμανική Κατοχή, το εκπαιδευτήριο έγινε κέντρο διανομής συσσιτίου, προσφέροντας καθημερινά 3000 μερίδες φαγητού σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Και στις μέρες μας όμως, η Λεόντειος, μέσα από ένα ανεπτυγμένο έργο κοινωνικής συμπαράστασης, καλλιεργεί στα παιδιά την αξία του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, ενώ παράλληλα στέκεται αρωγός σε ανθρώπους που βασανίζονται από τη φτώχεια, την ασθένεια, την προσφυγιά. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι δράσεις αυτές στοχεύουν κυρίως στην ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, απαντώντας στις επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, οι πανανθρώπινες αρχές και αξίες βιώνονται και στην πράξη από τους μαθητές του εκπαιδευτηρίου, το οποίο παράγει ήθος και πολιτισμό. Άλλωστε, σε έναν κόσμο και μια κοινωνία που διψάει για ανθρωπιά, ίσως τελικά η διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συμπαράσταση να αποτελεί τη διαχρονική απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Ωστόσο, το σημαντικότερο ζωντανό παράδειγμα της ολοκληρωμένης παιδείας που παρέχεται από τη Λεόντειο Σχολή Αθηνών αποτελούν οι απόφοιτοί της. Πρόκειται για προσωπικότητες που στελεχώνουν επάξια πολλούς και σημαντικούς τομείς της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, πάντοτε με σεμνότητα, απλότητα, σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, απομακρυσμένοι από αλαζονικές συμπεριφορές. Είναι συγκροτημένες προσωπικότητες, με κύρος, με αξιοπρέπεια, με καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος, με κριτική ικανότητα. Πολλοί από αυτούς έχουν διακριθεί στον τομέα της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, της πολιτικής και κοινωνικής προσφοράς.

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών είναι ένα σχολείο με μεγάλη ιστορική πορεία, πάντοτε καινοτόμο και ανοικτό στην κοινωνία.