Μαθητές από το 2ο Λύκειο Γέρακα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νέων με θέμα την κλιματική αλλαγή

Μαθητές από το 2ο Λύκειο Γέρακα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νέων με θέμα την κλιματική αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 18-19 Μαρτίου 2021.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θα ακολουθήσει το μοντέλο μιας Διάσκεψης των Μερών του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (United Nations Climate Change Conference ,COP)

Η επιλογή των 33 σχολείων έγινε μετά από κλήρωση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Το κάθε σχολείο εκπροσωπείται από τρεις μαθητές, ηλικίας 16-18 ετών και τους καθηγητές τους.

Η εκδήλωση έχει ως σκοπό να δώσει το βήμα στους μαθητές ώστε να διατυπώσουν τις ιδέες τους γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις προτάσεις τους για το πώς η Ευρώπη μπορεί να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

Οι προτάσεις των μαθητών για να γίνει η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη

Η εκδήλωση έχει ως σκοπό να ακούσει τις ιδέες των μαθητών στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και τις προτάσεις τους για το πώς η Ευρώπη μπορεί να γίνει η πρώτη ήπειρος κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Οι μαθητές θα κληθούν να εκπροσωπήσουν κάποιο φορέα, βιομηχανία ή ομάδα χωρών και θα πρέπει να διαπραγματευθούν, προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς θεσμούς και δίκτυα θα τους βοηθήσουν να μετατρέψουν τις ιδέες και τα συμπεράσματά τους σε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες η ΕΟΚΕ θα υποβάλει σε διεθνείς οργανισμούς για το περιβάλλον και σε Ευρωπαϊκά συνέδρια.

Μέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν τα σχολεία είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν με τους μαθητές σχετικά με την ΕΕ και την ΕΟΚΕ και να παρουσιάσουν τους στόχους της Επιτροπής όσον αφορά τους νέους και τον ζωτικό ρόλο που επιτελούν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας . Από την πλευρά της Ελλάδας, ο κ. Παναγιώτης Γκόφας, μέλος της Επιτροπής, θα επισκεφθεί το 2ο Λύκειο Γέρακα.