Ο ΕΟΦ προειδοποιεί : Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής ΄΄Cellucor C4 G4 Chrome Series΄΄ λόγω της παρουσίας των συστατικών νιτρική κρεατίνη και 1,3,7,9 –
τετραμεθυλουρικό οξύ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ευρεία χρήση (για ανθρώπινη κατανάλωση) των συγκεκριμένων συστατικών στην Ε.Ε, απαιτείται αξιολόγηση της ασφάλειάς τους ως νεοφανών τροφίμων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 (Novel Food).

Το συγκεκριμένο προϊόν της εταιρείας Nutrabolt, προέλευσης Ηνωμένων Πολιτειών, διακινείται ως συμπλήρωμα διατροφής. Διανεμήθηκε στους αποδέκτες της συγκεκριμένης απόφασης από τις εταιρείες Body Temple και Powerbody Nutrition Ltd, οι οποίες έχουν έδρα στο Ην. Βασίλειο. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι εταιρείες: i)ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ii)BIOENERGY/ΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, iii)MEGA PROTEIN STORE/ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, iv)FIT ZONE/ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και v)MUSCLE MAX/ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, που διακινούν το εν λόγω προϊόν στην Ελλάδα, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου για την απόσυρσή του από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Ανάκληση του συμπληρώματος διατροφής HARD MAN MAXIMUM STRENGTH

Την ανάκληση του συμπληρώματος διατροφής HARD MAN MAXIMUM STRENGTH, λόγω παρουσίας των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών Sildenafil, Tadalafil και των συστατικών Epimedin C και Icariin. Οι δραστικές ουσίες Sildenafil και Tadalafil περιέχονται στα φαρμακευτικά προϊόντα Viagra και Cialis αντίστοιχα. Το προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Ανάκληση της παρτίδας 192901D του συμπληρώματος διατροφής Animal Cuts Universal Nutrition

Την ανάκληση της παρτίδας 192901D του προϊόντος Animal Cuts, διότι το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο (novel food) jojoba seed σαν συστατικό. Το προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής.Παράγεται από την εταιρεία Universal Nutrition, ΗΠΑ, διακινείται στην Ελλάδα από τις εταιρείες Power Body Nutrition Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο και Centrum Odzywek Mateusz Bonder, Πολωνίας. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.Οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής Hoodia Gordonii, Tru Hoodia Complex, Hoodia Namibia’s, Regenesis Fucogreen

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής Hoodia Gordonii (εταιρείας OLYMPIAN LABS), Tru Hoodia Complex (εταιρείας NOW), Hoodia Namibia’s (εταιρείας
SUPERFOODS), Regenesis Fucogreen (εταιρείας OLYMPIAN LABS), επειδή περιέχουν το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο Hoodia Gordonii.

Τα προϊόντα διατίθενται σαν συμπληρώματα διατροφής είναι προέλευσης Ηνωμένων Πολιτειών ως επί το πλείστον και διακινούνται μέσω διαδικτύου. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Οι εταιρείες που διακινούν τα εν λόγω προϊόντα στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.