Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να νοιάζονται μόνο για τη βαθμολογία των μαθητών αλλά και για τη συναισθηματική τους νοημοσύνη

Για αρκετά χρόνια η νοημοσύνη σχετιζόταν με τον παραδοσιακό ορισμό της ευφυίας και μετριόταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το γνωστό σε όλους μας δείκτη νοημοσύνης (IQ, Ιntelligence Quotient). Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση σχετικά με ένα «νέο» είδος νοημοσύνης όλο και διευρύνεται. Ο λόγος για την συναισθηματική νοημοσύνη, το EQ (Εmotional Intelligence), σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα τόσο απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, όσο και απέναντι στους άλλους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις μας. Πρόκειται για ένα καίριο πεδίο ικανοτήτων με πολυσήμαντο ρόλο στη ζωή που επηρεάζουν τις προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές μας σχέσεις.

Οι ρίζες της συναισθηματικής νοημοσύνης ανάγονται στην έννοια της «κοινωνικής νοημοσύνης» στην οποία αναφέρθηκε ο Thorndike το 1920, σύμφωνα με τον οποίο η κοινωνική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τις εσωτερικές καταστάσεις των άλλων, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές τους και να κάνει τις βέλτιστες ενέργειες (Mayer & Salovey, 1990). Αργότερα ο ψυχολόγος Howard Gardner το 1983, πρότεινε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η νοημοσύνη περιλαμβάνει πολλές μορφές. Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης τελικά αποτυπώθηκε και έγινε ευρέως γνωστή από τον Daniel Goleman, ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαντ με τις πρωτοποριακές του έρευνες για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά. Η θεωρία αποτελεί μια σύνθεση των πρόσφατων νευροεπιστημονικών ανακαλύψεων γύρω από τα συναισθήματα και αναδεικνύει τους παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ευημερία και ευτυχία των ατόμων. Οι παράγοντες – η αυτοεπίγνωση, ο έλεγχος των παρορμήσεων, η επιμονή, ο ζήλος και η αυτοενεργοποίηση, η ενσυναίσθηση και η κοινωνική προσαρμοστικότητα, ο αλτρουισμός και η συμπόνια – συγκροτούν, σύμφωνα με τον γνωστό ψυχολόγο, ένα εντελώς διαφορετικό είδος ευφυΐας.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy