Οι μαθητές αυτού του δημόσιου σχολείου τηρούν τις αποστάσεις, καθήμενοι σε μονοθέσια θρανία

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει μια νέα καθημερινότητα σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών η τηλεκπαίδευση είναι πλέον ρουτίνα, η μάσκα στο σχολείο είναι υποχρεωτική και οι μαθητές καλούνται να τηρούν αποστάσεις και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις επαφές τους με τους συμμαθητές τους.

Πριν λίγο καιρό σας είχαμε πει για το παράδειγμα της Κύπρου που σε μια προσπάθεια να τηρηθούν οι αποστάσεις και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις αίθουσες επιλέχθηκε η λύση των μονοθέσιων θρανίων.

Το παράδειγμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών

Κι όμως υπάρχουν και στη χώρα μας σχολεία που προμηθεύτηκαν μονοθέσια θρανία ώστε οι μαθητές να κάθονται μόνοι τους και με τις κατάλληλες αποστάσεις. Ο λόγος για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών που με πρωτοβουλία και συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  σε συνεννόηση με τον διευθυντή και τον Σύλλογο διδασκόντων, το σχολείο εξοπλίστηκε με θρανία που φιλοξενούν μόνο έναν μαθητή έκαστο.

Τα θρανία μοιράστηκαν στις τάξεις με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, προκειμένου να υπάρχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των παιδιών. (στις Β, Γ Και Δ τάξεις του σχολείου.).

Τα μονοθέσια θρανία αποτελούν  ένα ακόμη μέτρο προστασίας της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά κυρίως των μικρών μαθητών σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού. 

Το εγχείρημα αγκαλιάστηκε τόσο από τους γονείς όσο και τους μαθητές καθώς αποτελεί μια προσπάθεια να αποφευχθεί η διασπορά εντός της σχολικής μονάδας και τα παιδιά να συνεχίσουν να παρακολουθούν δια ζώσης τα μαθήματα.