Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2019-2020: Η νέα ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/Δομών προς διευκόλυνση – ενημέρωση των ωφελούμενων – κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) καλεί:

– Τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

– Τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας

– Τους Παιδικούς Σταθμούς

– Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και

– Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)

Τι πρέπει να κάνουν οι παιδικοί σταθμοί που επιθυμούν να ενταχθούν στα voucher

να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, από την Δευτέρα 3.6.2019 και μέχρι την Παρασκευή 7.6.2019 και ώρα 12:00 μ.μ., την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα ΜΕΑ των ωφελουμένων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) ως εξής:

1. Στην περίπτωση Φορέων/Δομών που συμμετείχαν στον προηγούμενο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος (2018-2019), οι ενδιαφερόμενοι Φορείς με τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν, θα κάνουν εισαγωγή στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση δήλωση-συμμετοχή των φορέων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 2018-2019 https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/foreis_2019/index.php, που έχει δημιουργήσει για τον σκοπό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα δηλώσουν, μόνον ηλεκτρονικά, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν με τα στοιχεία των δομών που έχουν ενταχθεί στη δράση του έτους 2018 – 2019 και ισχύουν μέχρι σήμερα. Για οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση της δυναμικότητας ή προσθήκη νέας δομής, ο φορέας θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία της παραγράφου 2, για στοιχεία που μεταβάλλονται.

2. Σε περίπτωση Φορέα/Δομής που συμμετέχει για πρώτη φορά στην δράση (ή των μεταβολών της παραγράφου 1) θα συμπληρώνεται η Αίτηση – Δήλωση του φορέα, η οποία και θα αποσταλεί υπογεγραμμένη σε μορφή pdf στη διεύθυνση enarmonisi2019@eetaa.gr μαζί με φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου αποδεικνύει τη νομιμότητα της λειτουργίας της δομής. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνον μετά την αποστολή στην παραπάνω διεύθυνση enarmonisi2019@eetaa.gr της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 213-1320600 fax: 210-5214666 ΔΡΑΣΗ : «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  Σχολικό έτος 2019-2020

Η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα ούτε για τον Φορέα/Δομή ούτε και για τον ωφελούμενο/νη «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher), καθώς ο ωφελούμενος/κάτοχος «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε φορέα/δομή για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους, είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμεί και θα είναι στην ευχέρεια του φορέα να αποδεχτεί τη σχετική αίτηση εγγραφής.

Στις 7 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους γονείς

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών σε ιδιωτικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 7 Ιουνίου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) με προθεσμία 22 ημερών. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν το πρώτο 10ημερο του Ιουλίου, ενώ τα οριστικά στις 15 Ιουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα, (αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι), ενώ τα κριτήρια επιλογής είναι το οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή θέση, η οικογενειακή κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑμεΑ). Οι αιτήσεις των ΑμεΑ γίνονται δεκτές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη άλλο κριτήριο.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΠΑ 2019-2020