Πανελλήνιες 2020: Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα θέματα σε Χημεία, Οικονομία και ΑΟΘ

Η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) με ανακοίνωσή της σχολιάζει τα θέματα σε Χημεία, Οικονομία και ΑΟΘ στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της χώρας.

O σχολιασμός για την Οικονομία Προσανατολισμού Νέο Σύστημα

Τα σημερινά θέματα ήταν σε σταθερό επίπεδο δυσκολίας συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές θα μπορούν ν’ ανταποκριθούν χωρίς προβλήματα
στο σύνολο του διαγωνίσματος. Η διατύπωση ήταν απόλυτα κατανοητή και οι αλγεβρικές πράξεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Καλύφθηκε πλήρως η ύλη.

Ο σχολιασμός για το ΑΟΘ με το παλαιό σύστημα

Τα σημερινά θέματα ήταν σε σταθερό επίπεδο δυσκολίας συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές θα μπορούν ν’ ανταποκριθούν χωρίς προβλήματα στο σύνολο του διαγωνίσματος. Ποιοτικά το άριστα μπορεί να το πετύχει ο πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής αφού υπήρχαν κάποιες παγίδες στο 4ο θέμα, που όμως δεν δημιουργούν πρόβλημα. Η διατύπωση ήταν απόλυτα κατανοητή και οι αλγεβρικές πράξεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Καλύφθηκε πλήρως η ύλη.

Ο σχολιασμός για την Χημεία Προσανατολισμού (Νέο Σύστημα)

Τα θέματα της Χημείας προσανατολισμού είναι απαιτητικά ως προς τον χρόνο
διαχείρισης και εμπεριέχουν αρκετές λεπτομέρειες. Καλύπτουν όλο το εύρος
της ύλης, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

Συγκεκριμένα:

1ο Θέμα:
Υπάρχουν σημεία που χρειάζεται προσοχή προκειμένου να επιλεγεί η σωστή
απάντηση.

2ο Θέμα:

Υπάρχουν ερωτήματα με λεπτομέρειες. Για να απαντήσουν με επιτυχία οι
υποψήφιοι θα έπρεπε να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη θεωρία.

3 ο Θέμα:

Σαφή ερωτήματα με μεγάλη έκταση

4ο Θέμα:

Τα ερωτήματα απαιτούν λεπτομερείς απαντήσεις με μεγάλη έκταση ενώ
παράλληλα χρειάζονται κριτική ικανότητα. Είναι εμφανής η τάση να εξετάζεται η Χημεία μέσα από το πρίσμα των βιομηχανικών εφαρμογών.