Πυροπροστασία σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου θωρακίζει τα 107 σχολεία της αρμοδιότητάς του προχωρώντας στην υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλα τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια. Η χρηματοδότηση των έργων πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το ποσό των 439.140€ και από ιδίους πόρους του Δήμου.

“Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων του Δήμου μας είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα η λήψη όλων των προβλεπόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων προστασίας, που θα συμβάλλουν στην αποτροπή φαινομένων εκδήλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων” δήλωσε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός, επισημαίνοντας πως η πυρασφάλεια όλων των σχολικών συγκροτημάτων εντάσσεται στον μακρόπνοο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Υψίστης σημασίας η πυροπροστασία των σχολείων

Το θέμα της πυρασφάλειας, της πυρανίχνευσης και της πυρόσβεσης στα σχολεία αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας, καθώς πολλές είναι οι ελλείψεις και τα κενά που καταγράφονται ύστερα από τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιεί κατά καιρούς η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αρμόδιοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποδίδουν την έλλειψη μόνιμων συστημάτων πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την εγκατάστασή τους. Παρά το γεγονός ότι πιστοποιητικά που δίνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρασφάλεια, ισχύουν μόνο για πέντε χρόνια, είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις όπου τα σχολεία ζητούν επανεξέταση και έλεγχο για την καταλληλότητα του συστήματός τους. Συνεπώς το Τμήμα Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν και κατά πόσο έχουν συντηρηθεί τα μηχανήματα και το σύστημα πυρασφάλειας των σχολικών κτιρίων. Στην αδράνεια αυτή συμβάλλει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση που δεν κατατεθεί από πλευράς σχολείου αίτηση επανελέγχου.