Σχ. χρ. 2019- 2020: Αυτά είναι τα σχολεία που θα λάβουν 2.800.000 ευρώ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες

Τη χρηματοδότηση του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών με το ποσό των 2 εκατομμυρίων 800 χιλιάδων ευρώ προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους προϋπολογισμούς και τις ετήσιες πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019 ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω χρηματοδότηση γίνεται για τον εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων που έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι με τη διεύρυνση του «Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων», ο συνολικός αριθμός των Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ανέλθει τη νέα σχολική χρονιά 2019 – 2020 στις 1.575 Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Σχολικές Βιβλιοθήκες: Ένα θεσμός που αναδιαμορφώνεται

Η ενεργοποίηση -μετά από 32 χρόνια- του Ν. 1566 περί ίδρυσης Σχολικών Βιβλιοθηκών, η ανάπτυξη του Συστήματος Δικτύου και η συνεχής διεύρυνσή του με νέες βιβλιοθήκες, είναι πράξεις – ορόσημα στην ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος που συμπληρώνουν ένα έλλειμμα δεκαετιών.

Αυτά είναι τα σχολεία που θα λάβουν 2.800.000 ευρώ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά με τη λίστα με τα σχολεία που χρηματοδοτούνται για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες του πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ