Σχ.χρ.2020-21: Αυτά είναι τα 84 Δημοτικά, τα 36 Γυμνάσια – Λύκεια και τα 39 Νηπιαγωγεία που θα λειτουργούν τάξεις για προσφυγόπουλα

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη, ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) και καθορίζονται οι σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2020- 2021, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).

Ειδικότερα, οι εν λόγω Δομές θα λειτουργήσουν σε 84 Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  36 Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 39 ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, εντός του Κέντρου Φιλοξενίας.

Τι θα διδαχθούν τα προσφυγόπουλα;

Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σχολεια που θα φιλοξενήσουν τις τάξεις για προσφυγόπουλα στο ακόλουθο αρχείο ΣΧ.ΧΡ.2020-21 ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ