Σχ. χρ. 2020-21: Αυτά είναι τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας που αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία για τη σχολική χρονιά 2020-21.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν αναστέλλουν τη λειτουργία τους 36 Δημοτικά Σχολεία και 69 Νηπιαγωγεία.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη λίστα των σχολείων Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Κεντρική Μακεδονία