Τι είναι τα Κ.Δ.Α.Π. και τα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.; Ποια παιδιά μπορούν να πάνε;

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δομήθηκαν από την δεκαετία του 1980 με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν στους γονείς τον αναγκαίο ασφαλή και προστατευμένο χώρο εξωσχολικής απασχόλησης των παιδιών τους ενώ παράλληλα προσφέρουν στα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών μια ποικιλία δημιουργικών δραστηριοτήτων με την καθημερινή οργανωμένη λειτουργία τους.

Ο Γιάννης Μπιτζούνης, καθηγητής φυσικής αγωγής & υπεύθυνος-συντονιστής σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, μας λύνει κάθε απορία σχετικά με τη λειτουργία τους και τις δυνατότητες που προσφέρονται σε αυτούς τους χώρους για τα παιδιά; “Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται στη διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας του κάθε δήμου για την ύπαρξη στην περιοχή τους ανάλογων κέντρων, ενώ πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιο κόστος που πρέπει να καταβάλλουν.

“Κύριος στόχος του προγράμματος, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 που θεσμοθετήθηκαν, είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η βέλτιστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.”

“Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) είναι οι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά, έφηβοι και ενήλικες με νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό, αισθητηριακές και πολλαπλές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω. Τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δομήθηκαν με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, την κοινωνική τους ένταξη και τη στήριξη των οικογενειών τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους.”

Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών τους προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρίες με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας
– Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
– Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής
– Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
– Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρίες
– Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρίες
– Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Προαγωγή δικαιωμάτων παιδιού

Η φιλοσοφία των Κ.Δ.Α.Π. και των Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. τότε, όπως και τώρα, στηριζόταν στις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ψηφίστηκαν στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (Νέα Υόρκη 26/01/1990) η οποία κυρώθηκε και από το Ελληνικό Κράτος με τον Ν.2101/2-12-1992. Στο Άρθρο 31 της Σύμβασης αναφέρονται τα εξής:

«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και να ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.»

Ενίσχυση της οικογένειας

Επίσης, η προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η εναρμόνιση μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, μέσα από τις επιπλέον δυνατότητες που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους ή εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους.

Με το πρόγραμμα αυτό, προωθήθηκε η απασχόληση, τόσο άμεσα με την πρόσληψη εκατοντάδων στελεχών επιστημονικού-εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για τις δομές, όσο και έμμεσα, με την παροχή «χρόνου» προς τις μητέρες-ωφελούμενες που ήταν δεσμευμένες με τη συνεχή απασχόληση των παιδιών και δυσκολεύονταν είτε να αναζητήσουν τρόπους ένταξης στην αγορά εργασίας, είτε να ανταποκριθούν στα εργασιακά τους καθήκοντα.

Τα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. αγκαλιάστηκαν από την κοινωνία, βρήκαν άμεση ανταπόκριση, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μέχρι σήμερα απουσία δομών στήριξης της οικογένειας, κυρίως στην επαρχία. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πέρα από τα σχολεία και τα ειδικά σχολεία, τα ΚΔΑΠ και τα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. αποτελούν πανελλαδικά τις μόνες Δομές που φιλοξενούν παιδιά και παιδιά/άτομα με αναπηρία εξυπηρετώντας χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά εντελώς δωρεάν.