«Το Παζλ της Ανάγνωσης»: Εξάσκηση στην ανάγνωση για παιδιά με Δυσλεξία

Η ανάγνωση για παιδιά με δυσλεξία είναι σχεδόν πάντα μια δοκιμασία που έχει συνδυαστεί με αρνητικά συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης εμφανίζει κενά και παραλείψεις.

Η φωνημική επίγνωση των δυσλεξικών παιδιών συνήθως είναι ανώριμη και αυτό οδηγεί σε αποτυχημένη ανάγνωση. Γι αυτό και η άρνηση για αναγνωστικές δραστηριότητες είναι συχνή και χρειάζεται να μεταδώσουμε ένα δυνατό κίνητρο. Τι άλλο από το να μετατρέψουμε την άσκηση σε παιχνίδι!

Η άσκηση «Το Παζλ της Ανάγνωσης» στοχεύει στην ανάπτυξη της δεξιότητας της ομοιοκαταληξίας, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση του μηχανισμού ανάγνωσης.

Υλικά: Ξυλάκια κατασκευών (γλωσσοπίεστρα), μαρκαδόροι

Ξεκινάμε με το να γράψουμε σε ζευγάρια λέξεις με εμφανή ομοιοκαταληξία. Γράφουμε τα ζευγάρια το ένα κάτω από το άλλο και εναλλάξ όπως στην εικόνα. Τοποθετούμε το πρώτο ξυλάκι και δείχνουμε τη διαδικασία, η οποία είναι να κολλάει μεταξύ τους όλες τις λέξεις που κάνουν ρίμα π.χ. πόνος-φόνος, σώμα-πώμα, κ.ά. Μέχρι να τελειώσουν όλα τα ξυλάκια!

Το αποτέλεσμα θα είναι όπως στην εικόνα. Το παιδί διαβάζει στο τέλος όλα τα ζευγάρια και εμείς τονίζουμε την ιδιότητα αυτών των ζευγαριών να ακούγονται το ίδιο.

Στην πρώτη εφαρμογή χρησιμοποιήστε το ίδιο χρώμα μεταξύ των λέξεων που αποτελούν το κάθε ζευγάρι. Στις επόμενες εφαρμογές χρησιμοποιήστε μόνο ένα χρώμα για όλες τις λέξεις για μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών/Δυσλεξίας
E-mail: amitrakaki@gmail.com
dyslexiaathome.blogspot.gr