Υπ. Παιδείας: Αυτές οι 13 καινοτομίες θα κάνουν τα δημόσια σχολεία να μην υστερούν σε τίποτα από τα ιδιωτικά

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης παρουσίασε μια σειρά από καινοτομίες που θα αναβαθμίσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα κάνουν τα δημόσια σχολεία να μην υστερούν σε τίποτα από τα ιδιωτικά.

Το Infokids.gr ξεχώρισε και σας παρουσιάζει 13 εκπαιδευτικές καινοτομίες που δώσουν μια άλλη ώθηση στη δωρεάν δημόσια παιδεία και θα θέσουν τις βάσεις για ένα δημόσιο σχολείο οργανωμένο με πρόγραμμα εξορθολογισμένο στις ανάγκες της εποχής και στελεχωμένους από εκπαιδευτικούς υψηλών προσόντων.

Οι 13 καινοτομίες που θα αναγεννήσουν το ελληνικό δημόσιο σχολείο

1. Νέο πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό ως το Λύκειο

2. Προσαρμογή της διδακτέας ύλης, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης,

3. Εισαγωγή μεθόδων διδασκαλίας που ελαττώνουν το διάβασμα του μαθητή στο σπίτι, ειδικά στις πρώτες τάξεις,

4. Εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων, όπως επιχειρηματικότητα, οδική συμπεριφορά, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση και προφύλαξη από τις φυσικές καταστροφές,

5. Ανάπτυξη δημιουργικών και βιωματικών δράσεων και τη λειτουργία μαθητικών ομίλων εκτός ωρολογίου προγράμματος (π.χ. ρομποτική, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.α.), οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα αντί για την αποστήθιση.

6.    Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας

7.    Έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών από πολύ μικρή ηλικία για τους κινδύνους που αυτό ενέχει, κα

8.    Καθιέρωση της  λήψης πιστοποιητικού βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι την Ά Λυκείου από όλους τους μαθητές

9.   Εισαγωγή σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμύ στο Γυμνάσιο, ώστε κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του

10.    Δημιουργίας ενός Πρότυπου και ενός Πειραματικού σχολείου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αρχίζοντας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

11.    Ενίσχυση των ολοήμερων σχολείων με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης

12.    Δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας μέσα στα σχολεία

13.    Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, με επιλογή ενός εκπαιδευτικού ως «Δασκάλου ή Καθηγητή Εμπιστοσύνης» στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού