120 υποτροφίες για την εκμάθηση αγγλικών: Από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, από αρχάριους μέχρι και Proficiency (Universities of Cambridge και Michigan) και αφορούν όλες τις ηλικίες, αρκεί ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Οι υπότροφοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε ένα από τα δύο εξουσιοδοτημένα και μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στην Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στη Βούλα.

Οι αιτήσεις αντιστοιχούν σε 75 για κάθε εκπαιδευτήριο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27η Μαρτίου, 2020. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την αίτηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει σύμφωνα με το Ίδρυμα:
– Να είναι τουλάχιστον 12 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2008. Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει.
– Να έχουν τουλάχιστον ένα γονέα ή πρόγονο στις προηγούμενες τρεις γενιές που να ήταν Έλληνας.
– Να είναι Ελληνο-ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε κανένα άλλο θρήσκευμα. Nα έχουν μόνιμο τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης.
– Να είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν σε ένα από τα δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides στη Βούλα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου που να αναγράφει και βαθμό. Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτας Ομογενών ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας). Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα). Απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Φορολογικού Έτους 2018 του υποψηφίου καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κάτωθι e-mail και τηλέφωνο. Τηλ: 210 72 99 170 e-mail: info@lascaristrust.gr

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ιστοσελίδα του Ιδρύματος για περαιτέρω πληροφορίες.

Πηγή: www.especial.gr