Αυτά είναι τα επικίνδυνα καλλυντικά που ανακαλούνται από την αγορά

Για την ανάκληση από την αγορά επικίνδυνων καλλυντικών ενημερωθήκαμε από το ενημερωτικό δελτίο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα καλλυντικά που ανακαλούνται από την αγορά

Μάσκα προσώπου
Aztec Secret Health and Beauty  Indian Healing Clay
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός παρτίδας/Barcode: Ηµεροµηνίες λήξης: 06/2020 και 03/2020

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω διαδικτύου (π.χ. µέσω Amazon και eBay).

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Κίνδυνος Μικροβιολογικός .Το συνολικό ποσό των αερόφιλων βακτηρίων (µετρηθείσα ποσότητα έως 3600 cfu/g) και το ποσοστό της µούχλας είναι πολύ υψηλά.  Εάν χρησιµοποιηθεί σε κατεστραµµένο δέρµα ή αν έρθει σε επαφή µε τα µάτια, το προϊόν µπορεί να προκαλέσει µόλυνση ή ερεθισµό.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα Amazon  Καταστροφή του προϊόντος

 Βαφή µαλλιών

Μάρκα: Bigen Hoyu
Όνοµα: Permanent Powder Hair Colour
Τύπος/αριθµός µοντέλου: 58 Oriental Black
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 0622 7, 4 987205 905599
Χώρα προέλευσης: Ταϊλάνδη

Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει µεγάλη ποσότητα pphenylenediamine (µετρηθείσα τιµή: έως 10% κατά βάρος) και έναν ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης.  Η µη συζευγµένη pphenylenediamine είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός ευαισθητοποιητής του δέρµατος και µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Βαφή µαλλιών
Μάρκα: Bigen Hoyu
Όνοµα: Permanent Powder Hair Colour
Τύπος/αριθµός µοντέλου: 48 Dark Chestnut
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 098 1, 4 987205 905483
Χώρα προέλευσης: Ταϊλάνδη
Χηµικός  Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει µεγάλη ποσότητα pphenylenediamine και toluene-2,5-diamine sulphate (µετρηθείσες τιµές: έως 4.9% και 4.2% κατά βάρος αντίστοιχα) και έναν ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης.
Οι µη συζευγµένες pphenylenediamine και toluene-2,5-diamine sulphate είναι εξαιρετικά ισχυροί ευαισθητοποιητές του δέρµατος και µπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Ενυδατική κρέµα/τζελ
Μάρκα: Bust Size
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 4607013230729, Batch Nr. 031848
Χώρα προέλευσης: Ρωσία

Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone (MI) και methylchloroisothiazolin one (MCI). ∆ερµατική επαφή µε προϊόντα, που περιέχουν MCI/MI, µπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιηµένα άτοµα.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά 

Προϊόν βαφής µαλλιών

Μάρκα: Henné Souad

Όνοµα: Light Red
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Προϊόν Ref: 2213.300
Αριθµός παρτίδας/Barcode: Batch number: K1367, Barcode: 3289070103003
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
Μικροβιολογικός Κίνδυνος.
Το προϊόν είναι µικροβιολογικά µολυσµένο µε µεσόφιλα, αερόβια βακτήρια, µύκητες και µούχλα (µετρηθείσες τιµές: 77,000 cfu/g για µεσόφιλα, αερόβια βακτήρια και 9,000 cfu/g για µύκητες και µούχλα).
Εάν χρησιµοποιείται σε κατεστραµµένο δέρµα ή εάν έρθει σε επαφή µε τα µάτια, το προϊόν µπορεί να προκαλέσει µόλυνση ή ερεθισµό.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των  Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Προϊόν λεύκανσης δέρµατος
Μάρκα: CT+
Όνοµα: Clear Therapy, extra lightening lotion carrot oil
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 6181100533279
Περιγραφή: Κρέµα λεύκανσης δέρµατος σε λευκό µπουκάλι µε πορτοκαλί πώµα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού
Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (max. 2%).
Η υδροκινόνη µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος και δερµατίτιδα.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών. Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά µέτρα

Προϊόν λεύκανσης δέρµατος
Μάρκα: Caro White
Όνοµα: Lightening oil
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός παρτίδας/Barcode: batch number: 13/1975B
Χηµικός Κίνδυνος.
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (max. 2%). Η υδροκινόνη µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος και δερµατίτιδα.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών. Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά µέτρα
πώµα.

Προϊόν βαφής µαλλιών

Μάρκα: Black Rose
Όνοµα: Hair Color Natural Brown
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Natural Brown
Αριθµός παρτίδας/Barcode: N0.- 550 / 8158650009866, Ηµεροµηνία παραγωγής 07/2016, Ηµεροµηνία λήξης 06/2018
Χώρα προέλευσης: Ινδία
Το προϊόν περιέχει µεγάλη ποσότητα paminophenol (µετρηθείσα τιµή: 7.2% κατά βάρος) και έναν ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης.
Η µη συζευγµένη paminopohenol είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός ευαισθητοποιητής του δέρµατος και µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ και εδώ