Δ. Αθηναίων: Προθεσμίες εγγραφής/επανεγγραφής στους παιδικούς σταθμούς

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2016, καθώς και των μικρότερων αδελφών τους, που πρόκειται να εγγραφούν για πρώτη φορά στο Δ.Β.Α, πως έχουν τη δυνατότητα:

· Νέας Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς, υποβάλλοντας αιτήσεις από 2.8.2020 έως και 10.8.2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών την 11η Αυγούστου.

Οι αιτήσεις επανεγγραφών, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2016 (για επανεγγραφή) ενώ για τα αδέλφια αυτών:
  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2018 έως και την 31/03/2020
  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2017 και έως την 31/03/2018

Λόγω πληρότητας, εξαιρούνται από τις αιτήσεις εγγραφών οι Παιδικοί Σταθμοί:

1 Δ.Κ. Μαυρομιχάλη

1 Δ.Κ. Νοταρά & Δεληγιάννη

3 Δ.Κ. Κυκλώπων

5 Δ.Κ. Αγίας Λαύρας

5 Δ.Κ. Ροστάν & Πολυλά

Αφού υποβάλετε την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου:

  • Συγκεντρώνετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσα σε φάκελο,
  • Αναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι:

α) Τον τίτλο “Αίτηση Επανεγγραφής (2016)”

β) Τον Αρ. Πρωτοκόλλου που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση &

γ) Το Ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ών.

Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών

Ρόδου 181 & Σερήνου

10443 Αθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις. Ελλιπείς φάκελοι αυτομάτως θα απορρίπτονται. 

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Επανεγγραφής23/7/2020 έως 30/7/2020 
  • Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών31/7/2020 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier).

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών παιδιών, γεννημένων το 2016, θα ξεκινήσουν 1/8/2020 και γι’ αυτές θα ενημερωθείτε εγκαίρως, με επόμενη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ