Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν με αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδοµάδα 06 έως 10 Νοεµβρίου 2017 για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή, µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των
Προϊόντων». Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr/ .

Αυτές είναι οι επικίνδυνες κούκλες που δεν πρέπει να υπάρχουν σε κανένα σπίτι

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις εν λόγω επικίνδυνες κούκλες ήταν από τα καταστήματα JUMBO. Aς δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια που έχουν ήδη αποσυρθεί από τα ράφια των καταστημάτων:

Προϊόν: Κούκλα µωρό

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Item No.: W10786J(8082)

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 0432208000030

Μάρκα: JUMBO

Περιγραφή: Κούκλα µωρό (ύψος κατά προσέγγιση: 12cm) µε ροζ ένδυµα. Χωρίς συσκευασία.

Κίνδυνος: Το πλαστικό υλικό της κούκλας περιέχει Bisphenol A (µετρηθείσα τιµή: 0.178 mg/l). Η Bisphenol A είναι τοξική. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών για τα χηµικά.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Μάρκα: SHUN SONG

Όνοµα: Baboliy

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Item No. SS-003

Περιγραφή: Κούκλα νεράιδα (ύψος κατά προσέγγιση: 18 cm).

Συσκευασία: µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.

Κίνδυνος:  Το πλαστικό υλικό της κούκλας περιέχει δι (2-αιθυλεξυλ) φθαλικόεστέρα (DEHP) (µετρηθείσα τιµή: 0.2471% κατά βάρος). Αυτός ο φθαλικός εστέρας µπορεί να βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας πιθανή βλάβη του αναπαραγωγικού συστήµατος. Επίσης περιέχει διισοεννεάνο φθαλικό εστέρα (DINP) (µετρηθείσα τιµή:0.428% κατά βάρος) και δι-ισοδέκυλο φθαλικό εστέρα (DIDP)(µετρηθείσα τιµή: 0.1031% κατά βάρος). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό REACH οι φθαλικές ενώσεις DEHP, DBP και BBP είναι απαγορευµένες σε όλα τα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας. Επίσης, οι φθαλικές ενώσεις DINP, DNOP και DIDP είναι απαγορευµένες σε όλα τα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας που µπορούν να εισαχθούν στο στόµα από τα παιδιά.

Κίνδυνος: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας.

Προϊόν: Κούκλα µωρό

Μάρκα: Άγνωστη

Όνοµα: My Baby

Περιγραφή: Κούκλα µωρό µε κόκκινο φόρεµα µε πολύχρωµα σχέδια και ροζ πιπίλα.

Συσκευασία: πλαστική σακούλα µε σήµανση CE, ηλικιακή ένδειξη +3 και προειδοποιήσεις στα Αγγλικά.

Κίνδυνος:  Το πλαστικό υλικό της κούκλας περιέχει δι (2-αιθυλεξυλ) φθαλικόεστέρα (DEHP)(µετρηθείσα τιµή:25.9% κατά βάρος). Αυτός ο φθαλικός εστέρας µπορεί να βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας πιθανή βλάβη του αναπαραγωγικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό REACH οι φθαλικές ενώσεις DEHP, DBP και BBP είναι απαγορευµένες σε όλατα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας