Μια ημέρα αφιερωμένη στην σημασία των Υγρoτόπων- Ας διαφυλάξουμε τη σπουδαία βιοποικιλότητά τους!

Αν και οι παγκόσμιες ημέρες ίσως έχουν χάσει την αξία τους, λόγω πληθώρας ή και απουσίας νοήματος σε μερικές από αυτές, η σημερινή ωστόσο αξίζει την προσοχή μας, δικαιολογώντας επάξια την ύπαρξή της.

Σαν σήμερα το 1971 υπογράφηκε η συνθήκη Ramsar στο Ιράν, με σκοπό την προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων. Στη Συνθήκη συμπεριλαμβάνονται χιλιάδες υγρότοποι σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα προστατεύονται 10 βάσει της Συνθήκης, αλλά συνολικά υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 υγρότοποι: λίμνες, ποτάμια, έλη, λιμνοθάλασσες, αλυκές, εκβολές και άλλοι υγρότοποι αποτελούν το σπίτι για χιλιάδες πουλιά και άλλους οργανισμούς.

Υγρότοπος είναι κάθε τόπος που καλύπτεται µόνιµα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά έχει υπόστρωµα (έδαφος, άµµο, χαλίκια κ.ά) υγρό για µεγάλο διάστηµα του έτους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόµησης των υγροτόπων, όπως για παράδειγµα µε βάση τη φύση των νερών αν δηλαδή κινούνται ή είναι στάσιµα, την αλατότητα του νερού, τη γειτνίασή τους µε θάλασσα, το υπόστρωµά τους, µε το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κλπ.

∆έλτα ποταµών

∆έλτα ονοµάζονται οι εκτάσεις που σχηµατίζονται από τα στερεά υλικά που µεταφέρουν οι ποταµοί και τα εναποθέτουν στις εκβολές τους. Μολονότι όλοι οι ποταµοί µεταφέρουν στερεά υλικά, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να σχηµατίζουν δέλτα. Για να σχηµατιστεί ένα δέλτα, πρέπει να υπάρχει ευνοϊκός συνδυασµός παραγόντων τόσο στη λεκάνη απορροής όσο και στις εκβολές. Συνήθως, αξιόλογα δέλτα σχηµατίζουν οι ποταµοί που δέχονται πολλές βροχοπτώσεις, συλλέγουν τα νερά τους από µεγάλες εκτάσεις, έχουν δηλαδή µεγάλη λεκάνη απορροής, και εκβάλλουν σε σχετικά ήρεµα, αβαθή θαλασσινά ή λιµναία νερά. Καθώς το ορµητικό νερό του ποταµού συναντά τα σχετικά ήσυχα νερά της θάλασσας ή
κάποιας λίµνης, η ταχύτητά του µειώνεται απότοµα. Έτσι, η λάσπη και τα υπόλοιπα υλικά, που έχει συλλέξει ο ποταµός, αποτίθενται σε µεγάλες εκτάσεις στις εκβολές. Με την πάροδο του χρόνου παίρνουν το σχήµα της βεντάλιας. Αυτός ο σχηµατισµός είναι το δέλτα. Πήρε το όνοµα του από το ελληνικό γράµµα ∆.

Εκβολές ποταµών

Το χαµηλότερο και πιο διαπλατυσµένο τµήµα της κοίτης ενός ποταµού, εκεί όπου συµβαίνει µείξη του ποτάµιου νερού µε το θαλασσινό ονοµάζεται εκβολή του ποταµού.

Έλη
Έλη είναι πολύ ρηχές περιοχές που συγκεντρώνεται νερό µόνιµα ή περιοδικά.

Λίµνες

Οι περισσότερες λίµνες είναι λίµνες γλυκού νερού και σχηµατίζονται κατά το πλείστονµακριά από τις ακτές της θάλασσας ως αποτέλεσµα τεκτονικών ή ηφαιστειακών δυνάµεων ή από τη δράση των παγετώνων.

Λιµνοθάλασσες

Λιµνοθάλασσες είναι αβαθείς παράκτιες περιοχές που συγκεντρώνεται νερό και οι οποίες επικοινωνούν µε τη θάλασσα µέσω ενός, συνήθως, διαύλου. Ευνοϊκές συνθήκες σχηµατισµού τους είναι οι εξής: επίπεδες και αµµώδεις ακτές, εκβολή ποταµού και κατάλληλη δράση των θαλάσσιων ρευµάτων.

Πηγές

Πηγές, καλούνται οι τοποθεσίες από τις οποίες συµβαίνει ελεύθερη εκροή υπόγειου νερού. Συνήθως στην Ελλάδα οι τοποθεσίες αυτές έχουν εµβαδόν πολύ λίγων τετραγωνικών µέτρων και σπανιότερα µερικών εκατοντάδων τετραγωνικών µέτρων.

Αλυκές

Αλυκή, ονοµάζεται ο τόπος παραγωγής του αλατιού όταν αυτή γίνεται από εξάτµιση θαλάσσιου νερού µε την επίδραση της θέρµανσης από τον ήλιο και τον αέρα. – 5 –

Παρόχθιες περιοχές

Περιοχές οι οποίες αναπτύσσονται στις όχθες υδάτινων οικοσυστηµάτων.

Ποταµοί
Ποταµός είναι µια επιµήκης περιοχή συγκέντρωσης τρεχούµενου νερού, το οποίο ρέει προς τα κατάντη µε τη βαρύτητα.

Τεχνητές λίµνες και ταµιευτήρες νερού

Οι τεχνητές λίµνες είναι η σπουδαιότερη κατηγορία τεχνητών υγροτόπων της Ελλάδος τόσο από την άποψη της έκτασης που καλύπτουν όσο και από την άποψη του αριθµού και των αξιών που έχουν αποκτήσει. Ονοµάζονται και τεχνητοί ταµιευτήρες.

Ποια η κατάσταση των υγροτόπων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 400 µικροί και µεγάλοι υγρότοποι συνολικής έκτασης 2.000.000 στρεµµάτων. Οι ελληνικοί υγρότοποι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φυσικού τοπίου της χώρας µας, ενώ ταυτόχρονα πλήθος πουλιών και άλλων ειδών τρέφονται, αναπαράγονται ή ξεχειµωνιάζουν σε αυτά τα οικοσυστήµατα. Μέχρι πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων.

Στην Ελλάδα 11 υγρότοποι προστατεύονται µέσω της Σύµβασης Ραµσάρ. Αυτοί είναι:

1. Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και ∆άσος Στροφυλιάς
2. Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου
3. Αµβρακικός Κόλπος
4. Λίµνη Μικρή Πρέσπα
5. ∆έλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα και Αλυκή Κίτρους
6. Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη
7. Λίµνη Κερκίνη
8. ∆έλτα Νέστου
9. Λίµνη Βιστωνίδα – Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος
10. Λίµνη Ισµαρίδα

Τι µας προσφέρουν οι υγρότοποι

Τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα προσφέρουν πληθώρα ευεργετικών για τον άνθρωπο, αλλά και για άλλους οργανισµούς, υπηρεσιών όπως:

Συµβάλλουν στην αποθήκευση και βελτίωση της ποιότητας του νερού
Εµπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς
Αποτελούν κύριες πηγές ύδρευσης και άρδευσης
Προστατεύουν από τις πληµµύρες

Διαβάστε επίσης:

“Κάνε όσα προλάβεις”: Αυτή είναι η δασκάλα που κάθε γονιός θα ήθελε για το παιδί του

Ορφάνεψε για δεύτερη φορά – Η ιστορία 12χρονου Ελληνόπουλου που “έχασε” και τους θετούς γονείς

Αρνητές εμβολίων: Νέα έρευνα αποκαλύπτει τι έχει φταίξει στον τρόπο που μεγάλωσαν

Ραγίζει καρδιές η μαμά της 9χρονης Τζωρτζίνας – Τα λόγια και οι σκέψεις για την απώλεια των 3 κορών τους